Ogłoszenia | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Ogłoszenia

Dni Otwarte Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

W dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r., w ramach Dni Otwartych, na terenie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, przeprowadzono  dwa spotkania informacyjne oraz wykłady powiązane tematycznie, zorganizowane przez Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z naszą Uczelnią.

We środę, 13 kwietnia 2016 r. tematem przewodnim stoiska informacyjnego i wykładu były ubezpieczenia społeczne p.t. „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka”. Akcję informacyjną i wykład przeprowadziły pracownice I Inspektoratu ZUS przy ul. W. Reymonta  oraz II Inspektoratu ZUS przy ul. Litomskiej we Wrocławiu. Drugie spotkanie informacyjne i wykład dla studentów odbyły się w dniu 20 kwietnia 2016 r., a dotyczyły tematu: „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”. Wykład przeprowadził reprezentant Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które jest organizatorem Programu Edukacyjnego NZB. Obydwa wykłady przeznaczone były dla studentów stacjonarnych III roku Prawa, w ramach przedmiotu Finansowe i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Nad całością czuwały p. Agnieszka Krawczyk, która jest Koordynatorem Regionalnego Programu NZB oraz ze strony naszej Uczelni pracownik biblioteki Barbara Zwolak.

Organizatorzy jak i osoby prowadzące wykłady wyraziły swoje ogromne zadowolenie z zasobu wiedzy i aktywnego uczestnictwa naszych studentów w tych zajęciach, którzy bardzo chętnie i żywo zabierali głos w dyskusjach, zadawali wiele pytań. Cieszymy się również z rosnącego zainteresowania stoiskami informacyjnymi, z których skorzystali nie tylko nasi studenci i pracownicy, ale również osoby odwiedzające w tym czasie naszą Uczelnię.

Już teraz zachęcamy i zapraszamy do korzystania z zasobów informacyjnych tego rodzaju inicjatyw w przyszłości.

Materiały pomocnicze do wykładu

UWAGA STUDENCI!
W Bibliotece są do pobrania materiały pomocnicze do wykładu, który odbył się
1 grudnia 2015 r. w ramach Programu Edukacyjnego NZB
na temat: Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Biblioteki.

Dzień Otwarty Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

W dniu 14 października 2015 r. w naszej Uczelni miało miejsce spotkanie, zorganizowane przez Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w ramach współpracy zainicjowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, a koordynowanej przez P. Agnieszkę Krawczyk ze strony NZB. Tematem przewodnim dnia były ubezpieczenia społeczne. Informacji udzielały osoby reprezentujące Zakład Ubezpieczeń Społecznych z I Inspektoratu przy ul. W. Reymonta we Wrocławiu. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zagadnień emerytalno-rentowych od p. Doroty Nowackiej oraz z zagadnień dotyczących działalności gospodarczej od P. Ewy Sikory-Danilewicz.

Wiele osób spośród naszych studentów i odwiedzających w tym czasie naszą Uczelnię skorzystało z tej możliwości, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo dziękujemy za zainteresowanie. W przyszłości w ramach wspomnianej współpracy, Program Edukacyjny NZB zamierza organizować u nas kolejne Dni Otwarte na tematy związane z bankowością i prawem bankowym, biznesem, zarządzaniem, ubezpieczeniami społecznymi. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do odwiedzania stanowisk informacyjnych Programu NZB.