Państwo Prawne | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Państwo Prawne

ISSN 2083-4330

REDAKTOR NACZELNY: Waldemar J. Wołpiuk

RADA NAUKOWA:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej)

prof. dr hab. Walerian Sanetra
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej)

prof. dr hab. Zdzisław Kegel
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej)

prof. dr hab. Jan Barcz
(Akademia Leona Koźmińskiego)

prof. dr hab. Andrzej Bierć
(Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Stanisław Gebethner
(Uniwersytet Warszawski)

prof. dr Iván Halász
(Hungarian Academy of Sciences)

dr hab. prof. INP PAN Jolanta Jakubowska-Hara
(Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Jerzy Kuciński
(Społeczna Akademia Nauk)

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. dr Teruji Suzuki
(Tokai University)

prof. dr hab. Janusz Trzciński
(Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Shumylo Mykola
(Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

prof. dr hab. Nichols Pogoretsky
(Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

doc. dr. hab Serhieieva Diana
(Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

prof. dr hab. Vasyl V. Kostytsky
(Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

WYDAWCA 

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

REDAKCJA:

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
tel.: (022) 539 19 44, fax: (022) 539 19 41
e-mail: wydawnictwo@prawowroclaw.edu.pl