Publikacje pracowników WSP | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Publikacje pracowników WSP

SPIS TREŚCI

Cena:  39,90 zł – KUP

red. Justyna Żylińska i Monika Filipowska-Tuthill

Tytuł: Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

Cena: 90 zł – KUP

Tomasz Kaczmarek

Tytuł: Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości.

Tom 2, lata 2006-2015

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

kultura_prawna_okladka

SPIS TREŚCI

Cena: 30 zł – KUP

Waldemar J. Wołpiuk

Tytuł: Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

Cena: 36,75 zł – KUP

red. Justyna Żylińska i Monika Filipowska-Tuthill

Tytuł: Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej

Warszawa 2015

Joanna Filaber

Tytuł: Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2016

Olaf Włodkowski

Tytuł: Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Warszawa 2016

red. Tomasz Kaczmarek

Tytuł: Nauka o karze. Sądowy wymiar kary.

Tom 5

Wydawnictwo CH. Beck

Warszawa 2015

Alina Rogowska

Tytuł: Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Wydawnictwo Sejmowe

Warszawa 2015

Tomasz Kaczmarek

Tytuł: Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości.

Tom 1

Wydawnictwo Kodeks

Warszawa 2006