prof. Ryszard Jaworski – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego

Pan Profesor Ryszard Jaworski dotychczasowy Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od października będzie pracował jako Nasz Wykładowca i Kierownik Katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na stanowisku Kierownika Katedry w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej przejmie odpowiedzialność za praktyczny profil kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zainteresowania badawcze Pan Profesor to głównie: Badania poligraficzne, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Biegli i przeprowadzanie ekspertyz, Wykrywanie i dowodzenie zabójstw, Balistyka sądowa, Postęp technologiczny a możliwości wykrywacze i dowodowe, Funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Publikacje