Zaproszenie na Piątą Konferencję Naukową z cyklu "Współczesne problemy nauk penalnych" pt. "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym" | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

22 listopada 2016, Wrocław

O konferencji

W ramach Konferencji zostanie podjęta procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w procesie karnym.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, pracownicy naukowo- dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką statusu pokrzywdzonych w procesie karnym.

Prelegenci

PROF. JOLANTA JAKUBOWSKA-HARA

INP PAN,WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

PROF. TOMASZ KACZMAREK

KIEROWNIK KATEDRY PRAWA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

PROF. NADZW.N. MED. TOMASZ JUREK

KIEROWNIK KATEDRY i ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, MGR PRAWA

ADWOKAT ANDRZEJ GRABIŃSKI

DZIEKAN OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

RADCA PRAWNY KATARZYNA SOBAŃSKA- LASKOWSKA

PEŁNOMOCNIK TERENOWY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WE WROCŁAWIU

DOC. DR OLESIA RADYSHEVSKA

KIEROWNIK CENTRUM PRAWA POLSKIEGO

PROF. DR HAB. POGORETSKYI MYKOLA

KIEROWNIK KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

PROF. DR HAB. SHUMYLO MYKOLA

PROFESOR KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

PROF. DR HAB. KUCHYNSKA OKSANA

PROFESOR KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR N. MED. JAKUB TRNKA

KATEDRA MEDYCYNY SĄDOWEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

PROK. TOMASZ SALWA

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP IM. IRENY BABIŃSKIEJ

DOC. DR HRYNIUK VOLODYMYR

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR KOSTIUCHENKO ОLENA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR VASILIEVA-SHALAMOVA ZHANNA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOCENT KRYZHANIVSKYI VIKTOR

KATEDRY SĄDOWNICTWA DOC. DR UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR HAB SERHIEIEVA DIANA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR WOJCIECH JASIŃSKI

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

PROK. JOANNA NAWARA

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO FUNDACJA PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP IM. IRENY BABIŃSKIEJ

DOC. DR DUNAIEVSKA LIUDMYLA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR ZADOIENKO OLEKSII

ADIUNKT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR DAMIAN GIL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DR STARENKYI OLEKSANDR

ADIUNKT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR KATARZYNA PRUSZKIEWICZ-SŁOWIŃSKA

KATEDRA PROCESU KARNEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

DR NATALIA KLACZYŃSKA

BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

DR , ADWOKAT KAROL PACHNIK

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

I INNI

Zgłoszenia

    • do 28 października 2016 r. – udział czynny (referaty lub plakaty)
    • do 15 listopada 2016 – udział bierny

Opłata

Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi 150 zł.

Opłatę należy przesłać na konto  72 1240 6292 1111 0010 6186 4220, najpóźniej do 15 listopada 2016 roku. W tytule przelewu należy zaznaczyć Piąta Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt.: „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji. Wysokość opłaty wyłącznie z tytułu publikacji referatu, bez udziału w Konferencji wynosi 150 zł.

Informacje dodatkowe

Abstrakty referatów

Należy przesyłać do 28 października 2016 r. na adres konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Do abstraktów należy dołączyć dane o Prelegencie (w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy). Abstrakt nie powinien przekraczać 2200 znaków (razem ze spacjami i przypisami).

Referaty

Referaty przeznaczone do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres: konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Nie powinny one przekraczać 42 000 znaków (razem ze spacjami i przypisami). Do referatów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (każde o objętości od 800 do 1200 znaków łącznie ze spacjami). Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego.

Plakaty

Tematy referatów należy przesyłać do 28 października br. na adres konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Do tematów należy dołączyć dane o Autorze
(w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy) oraz tytuł plakatu w języku angielskim.

Informacja o punktach szkoleniowych

Informujemy, że zgodnie z § 17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, udział w Konferencji odpowiada liczbie 4 punktów szkoleniowych oraz zgodnie z § 6 Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu zasad wypełniania zasad obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, udział w Konferencji odpowiada liczbie 5 punktów szkoleniowych.

Organizatorzy

Komitet naukowy

dr hab. prof. WSZiP Jolanta Jakubowska-Hara

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Kierownik Katedry Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zdzisław Kegel

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Waldemar Wołpiuk

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

dr hab. n. med. mgr. prawa Tomasz Jurek

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

SSN prof. dr hab. Walerian Sanetra

Prezes Sadu Najwyższego w stanie spoczynku, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr n. med. Jakub Trnka

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

prok. Jacek Skała

Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

prok. Tomasz Salwa

Przewodniczący Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej; prokurator Prokuratury Rejonowej Wrocław - Krzyki

Andrzej Siemieniuk

Prezes Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; im. Ireny Babińskiej

doc. dr Olesia Radyshevska

Kierownik Centrum Prawa Polskiego

dr Monika Filipowska-Tuthill

Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

dr prof. UTH Iwona Przychocka

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

dr Justyna Żylińska

Prorektor ds. Kierunków Społecznych, Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

dr Tomasz Białas

Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr prof. UTH Stanisław Krysiński

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Patronat honorowy

Program

Otwarcie
8.00 – 8.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00 – 9.10 OTWARCIE KONFERENCJI

Jej Magnificencja Rektor  dr Monika Filipowska-Tuthill  Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Panel I

Miejsce: Aula WSP

Moderatorzy: dr Monika Filipowska-Tuthill, doc. dr Olesia Radyszewska

09.10 – 09.25

 

prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Obowiązek naprawienia szkody jako środek kompensacyjny w polskim prawie karnym’’
„The obligation to repair the damage as a compensatory measure in Polish law”

09.25-09.40

 

prof. dr hab.  Mykoła Pogoretskyi
(Kierownik Katedry Sądownictwa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Taras Shevchenko National University of Kyiv))

 ,,Problematyczne kwestie realizacji gwarancji proceduralnej statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Ukrainy’’
,,Problematic issues of implementation of the guarantees of the injured procedural status in the criminal proceedings of Ukraine’’

09.40 – 09.55

 

prof. dr hab. Zdzisław Kegel
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

 ,,Opinia instytutu czy biegłego ?’’
,,An opinion of the institute or the connoisseur ?’’

09.55 – 10.10

 

JUDr. Miroslav Mitlöhner,  CSc, Mgr. Rada Křížová
(Vedoucí Katedry sociální práce a sociální politiky Univerzita Hradec Kralove)

,,Ofiara czynu karalnego w czeskim postępowaniu karnym’’
„The victim of the offense in Czech criminal proceeding”

   10.10 – 10.25 PRZERWA KAWOWA –  COFFEE BREAK

10.25 – 10.40

 

dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek prof. nadzw.
(Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; specjalista medycyny sądowej)

,,Klasyka po nowemu:   „Błąd medyczny’’
,,Classic in a new way – medical malpractice’’

10.40 – 10.55

 

prof. dr hab. Mykoła Shumyło
(Katedra Sądownictwa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, zasłużony pracownik nauki i techniki Ukrainy, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Problemy realizacji międzynarodowych standardów obrony praw osób pokrzywdzonych w rezultacie przestępstw w ukraińskim postępowaniu karnym’’
,,Problems in implementation international rules of defence victims law by crimes
in ukrainian penal trial’’

10.55 – 11.10

 

dr hab. Serhieieva Diana
(Katedra Sądownictwa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego zgodnie
z Kodeksem Postępowania Karnego Ukrainy: współczesne wyzwania’’
,,
The influence of the victim on the course of preparatory proceedings in accordance  to the Code of Criminal Procedure of Ukraine – modern challenges”  

11.10 – 11.25

 

adw. Andrzej Grabiński
(Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)
 
,,Pokrzywdzony z perspektywy adwokata’’
„Victis from the perspective of a lawyer”
11.25 – 11.40  PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK
Panel II

Miejsce: Aula WSP

Moderatorzy: prof. dr hab. Jolanta Jakubowska – Hara 11.40 -15.00   hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek prof. nadzw. 15.00-16.15   dr n. med. Marta Rorat

11.40 – 11.55

 

doc. dr Olesia Radyszewska
(Kierownik Centrum Prawa Polskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Jednostka samorządu lokalnego jako pokrzywdzony w ustawodawstwie Ukrainy’’
,,The unit of local government as a victim in the legislation of Ukraine”

11.55 – 12.10

 

prok.  Paweł Mysłowski
(Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP)

,,Udział pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w praktyce prokuratorskiej’’
,,The participation of victims in the investigation stage, in practice, the prosecution”

12.10 – 12.25

 

dr Mariia V. Sirotkina
(Head of the Division for Processing Legal Positions of the  Department  for Scientific and Expert Work  of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases, Taras Shevchenko National University of Kyiv))

,,Instytucja  ugody jako jeden ze sposobów na  konsensualne rozwiązanie konfliktu karnego i prawnych zgodnie z przepisami ukraińskiego”
,,Institution of Agreements as One of Ways of Compromise Solution of Criminal and Legal Conflict under Ukrainian Legislation’’

12.25 – 12.40

 

komisarz dr Aneta Łyżwa, podinspektor Mirosław Tokarski
(Instytut Badań nad  Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie)

,,Sytuacja prawna pokrzywdzonego w wyniku zaistnienia katastrofy z art. 173 k.k.’’
,,The legal situation of the victim as a results of the occurrence of the disaster
of art. 173 k. k.’’

12.40 – 12.55

 

doc. dr Volodymyr  Hryniuk
(Associate professor of Justice department of Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Poszczególne kwestie wsparcia pokrzywdzonego przestępstwem w kodeksie karnym Ukrainy’’
,,Certain questions of prosecution support by the injured on terms of criminal  procedural code of Ukraine

 12.5513.25  PRZERWA OBIADOWA – LUNCH

13.25- 13.40

 

dr Natalia Kłączyńska
(Biuro Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu)
 
,,Uprawnienia procesowe pokrzywdzonego jako przedmiot działalności
Rzecznika Praw Obywatelskich”
,,The victim’s procedural powers as the subject of Commissioner for Humam Right’s  activity’’
13.40 – 13.55

13.55–14.10

 

doc. dr Kostiuchenko Оlena
(Associate professor of Justice department of Law faculty  Taras Shevchenko National University of  Kyiv)

,,Pomoc prawna pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym Ukrainy”
,,Legal assistance to the victim in criminal proceedings of Ukraine”
 
r. pr. Katarzyna Sobańska-Laskowska
(Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu)
 

„Sytuacja pokrzywdzonych przestępstwami wobec kobiet oraz ofiar przemocy
w rodzinie z perspektywy działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”

14.10–14.25

 

dr Starenkii Oleksandr
(Senior lawyer LLC „Trading house” Agrohіmholding, department of Law faculty  Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Ofiara jako przedmiot dowodu w postępowaniu karnym Ukrainy”
,,Victim as a subject of proof in a criminal proceeding of Ukraine’’
14.25–14.40

 

dr Izabela Jankowska-Prochot
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Komenda Główna Policji w Warszawie)

,,Pokrzywdzony na przykładzie przestępstwa z art. 270 § 2 k.k.’’
,,A victim of crime on the example of art. 270 § 2 k.k.’’

14.40–14.55 dr Wojciech Jasiński
(Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu  Wrocławskiego; Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

,,Udział pokrzywdzonego w rozprawie i posiedzeniach sądowych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r.’’
,,Victim’s right to participate in court proceedings after the amendment of the Code of Criminal Procedure of 11 March 2016’’

  14.40 14.55 PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK

14.55–15.10

 

doc. dr Dunaievska Liudmyla
(Associate professor of Justice department of Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Pokrzywdzony błędnym wykonywaniem obowiązków zawodowych przez pracownika medycznego’’
,,The victim of medical malpractice by Health Care Professional

15.10 – 15.25

 

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni
(Uniwersytet Wrocławski)

,,Zaburzenia psychiczne i emocjonalne w grafiźmie a patologia pisma.  Społeczna
i psychologiczna wymowa pisma i możliwości jej stosowania w naukach prawnych’’
,,Psychiatric and emotional graphizme a pathology journal Social and psychological pronunciation writings and the possibility of its use in legal sciences”

15.25 – 15. 40

 

 

15.40-.15.55

adw. Anna Drozd
(Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu  Wrocławskiego)

,,Czy kontradyktoryjność służy pokrzywdzonemu? – o motywacji ofiary do udziału w postępowaniu sądowym w perspektywie najnowszych zmian k.p.k.’’

JUDr. Olga Sovová, Ph. D
(Vedoucí Katedry sociální práce a sociální politiky Univerzita Hradec Kralove)

,,Zagadnienia prawne interwencji człowieka w integralność i prawa poszkodowanego pacjenta’’
,,Právní problematika zásahu do lidské integrity a práva poškozeného pacienta‘‘ 

15.55 – 16.15  DYSKUSJA- DISCUSSION
Panel III

Miejsce: s. 205

Moderatorzy: dr Stanisław Rogowski, dr Jakub Trnka

11.40 – 11.55

 

prof. dr Marisa Aloia
(Uniwersytet Sapienza, Rzym)

,,Czego dzieci nie powiedzą’’
,,What children do not tell’’
,,Quello che i bambini non dicono’’

11.55 – 12.10

 

dr Paweł Falenta
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)
 
,,Funkcjonariusz publiczny jako pokrzywdzony w przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej’’
,,Public officer as a victim in the crime violation of bodily integrity’’
12.10 – 12.25

 

mgr Jakub Jasiński
(Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej)

„Wykonywanie praw małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym”
,,Exercise of the rights of minor victims in preparatory proceedings’’

12.25 – 12.40

 

doc. dr Kryzhanivskyi Viktor
(Associate professor of Justice department of Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Оchronа praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Ukrainy’’
,,
Protection of victims’ rights in Ukrainian criminal proceedings”
12.40 – 12.55

 

dr Damian Gil
(Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

„Stanowisko pokrzywdzonego w ramach tzw. trybów konsensualnych – uwagi na kanwie ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”

  12.55 – 13. 25   PRZERWA OBIADOWA – LUNCH

13.25 – 13.40

 

dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska/ dr Marta Kowalczyk-Ludzia
(Katedra Procesu Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

,,Kumulacja ról procesowych (świadka i pokrzywdzonego) w świetle oceny wiarygodności zeznań’’
,,The accumulation proces roles (witness and injured person) in the light of the Assessment of the credibilityof testimony’’

13.40 – 13.55

 

adw. Bartłomiej Filek
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego)

„Role of guardian minor victim in criminal proceedings before the first instance Court
,,Rola kuratora małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przed Sądem
I instancji”

13.55 – 14.10

 

adw. Adam Kasperkiewicz
(Katedra Postępowania Karnego Uniwersytet Jagielloński)

,,Nasciturus jako małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym’’
,,Nasciturus as a minor victim in criminal proceedings’’

14.10-14.25

 

doc. dr Zhanna  Vasilieva-Shalamova
(Associate professor of Justice department of Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Osobliwości cywilnego pozwu pokrzywdzonego w ukraińskim postępowaniu karnym’’
,,Peculiarities of the civil lawsuit the victim in the Ukrainian criminal proceedings”

14.25- 14.40   PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK

14.40 – 14.55

 

adw. dr Magdalena Kornak
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Przesłuchanie poznawcze jako alternatywna forma uzyskiwania zeznań
od pokrzywdzonego’’
,,Hearing cognitive as an alternative form of obtaining the testimony of the victim’’

14.55-15.10

 

dr Oleksii Zadoienko
(Candidate of legal science, lawyer, teaching assistant of the Department of Justice Taras Shevchenko National University of Kyiv))

,,Szczególny charakter udziału prawnika jako przedstawiciela pokrzywdzonego
w postępowaniu karnym na Ukrainie”
,,Specific nature of a lawyer’s participation as a representative of the affected person in criminal proceedings in Ukraine‘’

15.10 – 15.25

 

dr Joanna Filaber
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Bezpieczeństwo pacjenta zdarzenia medycznego a zasada dwu instancyjności  postępowania’’
,,Patient safety events medical and the principle of two-instance proceedings”

15.25- 15.40

 

adw. dr Anna Supranowicz
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego w postępowaniu w trybie art. 335
i 387 k.p.k.’’
,,Protect the legal interests of the victim in proceedings under article. 335 and 387 k.p.k.’’

15.40 – 15.55

DYSKUSJA- DISCUSSION
Panel IV

Miejsce: s. 209

Moderatorzy: dr Grzegorz Kopczyński adw. dr Magdalena Kornak 16.20 – 17.45 dr n. med. Marta Rorat cz. III

10.5011.00 Oleksandra Szumiłowicz
(Uniwersytet Warszawski)

,,Status Małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym’’
,,Legal status of minor victim during criminal proceeding’’

11.0011.10 mgr Agnieszka Gurbiel
(Uniwersytet Jagielloński)

,,Wniosek o zawiadomienie w trybie art. 337a k.p.k. – regres czy wzmocnienie uprawnień pokrzywdzonego?’’
,,Request for notice pursuant to Article 337a of the Code of Criminal Procedure – a regression or a strengthening of the injured party’s rights’’

11.1011.20 mgr Oksana Krukevych
(Postgraduate student, Department of Justice, Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Status procesowy pokrzywdzonego z punktu widzenia prawa ukraińskiego”
,,Procedural status of the minor victim”

11.2011.30 mgr Monika Maria Lachowicz
(Wydział Prawa Uniwersytet Gdański)

,,Instytucja jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym’’
,,The victim as an institution in criminal proceedings”

11.3011.40 mgr Maria Górnicka
(Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski)

,,Uprawnienia pokrzywdzonego w procedurze dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego’’
,,The rights of the victim in the procedure of voluntary submission to criminal responsibility by the accused’’

11.4011.50 mgr Justyna Fibinger
(Sąd Rejonowy w Pszczynie)

,,Uprawnienie pokrzywdzonego do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z przestępstwa w postępowaniu karnym”
,,Entitlement of victim to seek civil claims resulting from crime in criminal proceedings’’

11.50 – 12.10 PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK
12.1012.20 mgr Katarzyna Urbanowicz
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

,,Ewolucja uprawnień pokrzywdzonego w ramach konsensualnych sposobów zakończenia postępowania
,,The evolution of the injured party’s rights as part of consensual forms of ending the lawsuit’’

12.2012.30 mgr Daria Boniec-Błaszczyk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w przypadku gdy oskarżonym jest rodzic – de lege lata i de lege ferenda”

12.3012.40 mgr Roksana Sadżuga
(Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji)

,,Taktyki i metody przesłuchania pokrzywdzonego a wartość dowodowa jego zeznań
,,Tactics and methods of questioning a victim a the value of her testimony’’

12.40-12.50 DYSKUSJA- DISCUSSION
12.50 – 13.35 PRZERWA OBIADOWA – LUNCH
13.3513.45 mgr Katarzyna Wierzbicka
(SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny)

,,Mediacja w sprawach karnych – znaczenie mediacji dla pokrzywdzonego, sprawcy i społeczeństw’’
,,Mediation in criminal cases – the importance of mediation for the victim, the perpetrator and the society’’

13.4513.55 mgr Ewelina Kita
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

„Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego przez kuratora kolizyjnego w postępowaniu karnym”

13.5514.05 Konrad Węgliński
(Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

,,Prawa pokrzywdzonego w USA na podstawie The Crimes Victim’s Rights Act’’
,,Crime victims’ rights in the USA under the Crime Victims’ Rights Act of 2004’’

14.0514.15 Karolina Głowacka
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

„Informowanie pokrzywdzonego w procesie karnym – standardy międzynarodowe”

14.1514.25 Justyna Świerczek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

,,Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym’’
,,The position of crime victims under the Polish mediation procedure’’

14.2514.35 Anna Moskal
(Uniwersytet Jagielloński)

,,Status pacjenta w procesie o błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność lekarze’’
,,The status of a patient in the legal proceedings concerning malpractice versus the responsibility of a doctor’’

14.3514.45 Karolina Piech
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)

,,Odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta’’

14.4514.55 Magdalena Wikarjak
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

,,Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej”
,,Criminal liability for medical malpractice”

14.55– 15.10 PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK
15.1015.20 mgr Monika Stępkowska
(Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy)

„Status pokrzywdzonego w sprawach o błędy medyczne okołoporodowe w postępowaniu karnym”
,,Status of the aggrieved in cases of perinatal medical errors in criminal proceedings’’

15.2015.30 mgr Adrianna Niegierewicz
(Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)

„Determinanty aktywności pokrzywdzonego w procesie karnym jako gwarancja realizacji zasady kontradyktoryjności”
“Determinants of activity of the victim of crime in the Polish criminal procedure as guarantee of realization of the audi alteram partem principle”

15.3015.40 Magdalena Wójcik
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)

„Błąd w sztuce lekarskiej w ujęciu prawno-karnym i medycznym”
,,Medical malpractice in legal and medical terms”

15.40-15.50 DYSKUSJA- DISCUSSION
15.50-16.00 PRZERWA KAWOWA – COFFEE BREAK

16.0016.10

mgr Marcin Gugulski
(Uniwersytet Wrocławski)

,,Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności’’

16.1016.20

mgr Olena Shapoval
(Postgraduate student, Department of Justice Law faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv)

,,Techniczne i kryminalistyczne zapewnienie badania psychologicznego
w postępowaniu karnym na przykładzie przestępstw gospodarczych”

,,Technical and criminalistic ensuring of court-psychological examination in criminal proceedings on economic crimes’’

16.2016.30

16.3016.40

Angelika Jabłońska, Wadim Wróblewski
(Uniwersytet Łódzki)

,,Konsekwencje uchylenia przepisów dotyczących wniosku pokrzywdzonego o umorzenie postępowania jako konsensualnego sposobu zakończenia postępowania karnego’’

Karolina Kiejnich
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicz a w Poznaniu)

,,Wpływ realizacji prawa do informacji na wykorzystanych przez pokrzywdzonego środków zapobiegających przewlekłości postępowania karnego’’
,,Influence of the right to receive information on the fact whether the victim uses measures preventing excessive duration of the criminal trial’’

16.4016.50

mgr Danuta Sczepaniak
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego
i Kryminalistyki)


„Bezpieczeństwo pokrzywdzonych uczestniczących w procesie karnym w świetle nowelizacji procedury karnej 2013-2016”
,,Security of the aggrieved person in the criminal procedure in the light of criminal procedure amendment 2013-2016”

16.5017.00

mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz
(Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)


,,Rola pokrzywdzonego w porozumieniach karno-procesowych’’
,,The role of the victim in settlements in the criminal process’’

17.0017.10

mgr Marta Stanisławska, mgr Michał Nowak
(SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny)

,,Prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w regulacjach polskich i unijnych’’
,,The right of the victim to an interpreter in Polish and EU regulations’’

17.1017.20

Agnieszka Tęgowska
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185 b k.p.k’’
,,
Hearing of a minor in a criminal trial under art. 185a and 185b k.p.k”

17.2017.30

Paweł Jagielski
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Badanie poligraficzne jako dowód w polskim postępowaniu karnym, po 1 lipca 2015 r.’’
„Research Printing as evidence in criminal proceedings Polish, after 1 july 2015 r.”

17.30 – 17.45 DYSKUSJA- DISCUSSION

Panel V

Prezentacje
1.    mgr Agnieszka Zarębska, Paweł Jagielski
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej do polskiego systemu prawno-karnego
na gruncie artykułu  185a Kodeksu Postępowania Karnego’’
„Implementation of European Union directives to Polish system of criminal law based on article 185a of Criminal Procedure Code”

2.    dr Monika Filipowska-Tuthill, mgr Marta Stanisławska
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Europejski nakaz ochrony i jego implementacja do KPK’’
,,Implementation of European Protection Order to Criminal Procedure Code in Poland’’

3.    dr Anna Płońska
(Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytet Wrocławski)

,,Udział pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia‘’
,,Participation of the victim in the proceedings in cases of misconduct’’

4.    dr Katarzyna Liżyńska
(Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytet Wrocławski)

 ,,Małoletni świadek wobec procesu karnego”
,,The Last Witness wobec procesů karnego‘‘

5.    dr Justyna Żylińska
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Prawo pokrzywdzonego do informacji prawnej – standardy międzynarodowe a normy krajowe’’

6.    dr n. prawnych, lek. med Iwona Wrześniewska-Wall
(Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

,,Szczególna rola pokrzywdzonego w procesach o błąd medyczny przed sądami lekarskimi’’
,,The special role of the victim in the process of medical error medical courts’’

7.    mgr Marcin Gugulski
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

,,Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie’’

8.    Magdalena Trzaska
(Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w  Rzeszowie)

,,Sytuacja pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197 kodeksu karnego”
 „The position of an art. 197 polish criminal law victim”

9.    mgr Piotr Bębenek
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

,,Porównanie statusu pokrzywdzonego w systemie kontynentalnym (RP) i systemie common law (USA) – studium komparatystyczne’’
,,Comparison of victim status in the continental system (RP)  and common law system (USA) – comparative study’’

10.    Maciej Piotrowski
(Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa)

,,Odpowiedzialność karna lekarza oraz sytuacja pokrzywdzonego w przypadku błędu w sztuce lekarskiej podczas porodu’’
,,Criminal liability of a doctor and the situation of a victim in case of medical malpractice during childbirth’’

11.    mgr Marta Stanisławska, mgr Michał Nowak
(SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny)

,,Małoletni pokrzywdzony i jego prawa w związku z art. 185 a § 1 KPK’’
,,Minors victim and his rights in connection with art. 185 § 1 KPC’’

12.    Igor Sikorski
(Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu)

„Projekt nowelizacji kodeksu karnego- rozszerzonej konfiskaty mienia opierają się na domniemaniu przestępczego pochodzenia mienia sprawcy.”
„The draft amendment to the Code of karnego- the extended confiscation based on a presumption of criminal origin of the property of the perpetrator.”

POLSKI

ENGLISH

ITALIANO