Samorząd Studencki | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Samorząd Studencki

W Wyższej Szkole Prawa prężnie działa Zarząd Samorządu Studentów, który rozpoczął swą działalność tuż po powstaniu Uczelni.

Do jego głównych zadań należy:

    • reprezentowanie interesów społeczności studenckiej na forum Władz Uczelni, a także na posiedzeniach Senatu WSP i Rady Wydziału Prawa i Administracji,
    • powoływanie Członków: komisji stypendialnych, Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Sądu Koleżeńskiego.
    • opiniowanie zmian w Regulaminie Studiów Uczelni.

Zarząd Samorządu Studenckiego jest organizatorem:

    • przedsięwzięć, które mają na celu integrację społeczności studenckiej m.in. spotkania mikołajkowe dla Studentów, juwenaliów, Balu Prawnika, koordynowanie wyjazdów i wycieczek (np. wyjazd Studentów do Pragi), maraton integracyjny itp.
    • akcji charytatywnych mających na celu uwrażliwienie studentów na problemy ludzi potrzebujących m.in. Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci