Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów

Dr Magdalena Kornak

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Dr Stanisław Rogowski

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Grażyna Smolik

Członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Mgr Agnieszka Madej

Członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Dr Marta Kłopocka-Jasińska

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Dr Anna Supranowicz

Członkini Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Karolina Lisiak

Członkini Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów