Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

dr Magdalena Kornak

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

dr hab. Ryszard Jaworski

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Beata Kotiuszko

Członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Klaudia Peszko

Przedstawiciel Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Dr Marta Kłopocka-Jasińska

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Dr Anna Supranowicz

Członkini Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Karolina Lisiak

Przedstawiciel Studentów

Karolina Ciosek

Przedstawiciel Studentów