Komisja Stypendialna | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Marta Małczak

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Karol Kruczała

Przedstawiciel Studentów

Róża Stempniak

Przedstawicielka Studentów

Odwoławcza Komisja Stypendialna

dr hab. Krystyna Sawicka

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Ewa Czajka

Przedstawicielka Studentów

Martyna Siwek

Przedstawicielka Studentów

Komisja ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych

Natalia Duda

Przewodnicząca Komisja ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych

Angelika Suchoń

Przedstawiciel Studentów

Magdalena Chałupka

Przedstawiciel Studentów