Komisja Stypendialna | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Marta Małczak

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Damian Wawrzyniak

Przedstawiciel Studentów

Emilia Solarek - Strumińska

Przedstawicielka Studentów

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Anna Chmiel

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Karolina Marucha

Przedstawicielka Studentów

Natalia Stodolska

Przedstawicielka Studentów