Sąd Koleżeński | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Sąd Koleżeński

Sąd I instancji

Paula Sznajder

Sędzia Przewodniczący

Justyna Matuszczak

Sędzia

Piotr Firmanty

Sędzia

Sąd Koleżeński przyjmuje wnioski za pośrednictwem dyżurujących członków Zarządu Samorządu Studentów, lub bezpośrednio poprzez Sędziego Przewodniczącego. Do Sądu mogą zwrócić się wszyscy studenci którzy wykażą interes prawny. Sąd działa z urzędu w przypadku naruszeń kodeksu etyki, regulaminu uczelni.

Sąd orzeka na podstawie kodeksu etyki, własnego sumienia i doświadczenia. Od wyroku Sądu I instancji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

Sąd II Instancji

Igor Szablewski

Sędzia Przewodniczący

Karolina Skrzipczyk

Sędzia