Zarząd Samorządu Studenckiego | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Zarząd Samorządu Studenckiego

Emilia Solarek - Strumińska

Emilia Solarek - Strumińska

Przewodnicząca
Piotr Dąbrowski

Piotr Dąbrowski

Zastępca
Anita Hadam

Anita Hadam

Sekretarz
Kacper Nadolski

Kacper Nadolski

Członek na Radę Wydziału

Agata Rycombel

Członek Samorządu