TOLES | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Toles

Informacje ogólne

Z dumą informujemy, że w maju 2015 Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

Co to jest TOLES?

Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

Dla kogo jest przeznaczony ten egzamin?

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, aplikantów i studentów prawa zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu legal English. Większość uczelni europejskich wprowadziło TOLES na ostatnim roku studiów prawniczych.

Jakie są zalety posiadania certyfikatu TOLES?

  • jest popularnym egzaminem wśród praktyków prawa
  • jest uznawany przez wiele firm i stowarzyszeń prawniczych (np. Europejski Bank Centralny, PricewaterhouseCoopers czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • pozwala ocenić bieżące umiejętności w zakresie Legal English
  • sprawdza praktyczną, a nie teoretyczna wiedzę
  • można go zdawać wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami
  • jest nieodłącznym elementem CV
  • jest dowodem rozwoju zawodowego
 • według Zarządzenia nr 08/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu z dnia 16.09.2016 egzamin TOLES zwalnia z lektoratów i egzaminu z języka angielskiego według następujących zasad:

  TOLES Foundation – od 51% ocena „dobry”, od 61% ocena „bardzo dobry”,

  TOLES HIGHER I TOLES ADVANCED – OCENA BARDZO DOBRY NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW

Na jakich poziomach mogę zdawać ten egzamin?

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach.

  • TOLES Foundation
  • TOLES Higher
  • TOLES Advanced

Więcej informacji o TOLES

http://www.toleslegal.com

Egzamin

 • Istnieje pięć terminów w roku, w którym można zdawać egzamin:

  25 stycznia 2018
  22 marca 2018
  21 czerwca 2018
  23 sierpnia 2018
  22 listopada 2018

  Terminy te ogłaszane są co roku na stronie TOLES.

  Jak jest struktura egzaminu?

  TOLES Foudation – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa1 godz. 30 minut

  TOLES Higher – składa się z 2 części, w skład którego wchodzą:

 • czytanie i pisanie – 1 godz. 30 minut
 • słuchanie – 30 minut

TOLES Advanced – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 2 godz.

Jakie umiejętności są wymagane na egzaminie?

TOLES sprawdza następujące umiejętności:

 • znajomość języka i terminologii związanej z problematyką prawną w środowisku biznesu, np. w  transakcjach handlowych na współczesnym, globalnym rynku
 • umiejętność sporządzania formalnych listów, pism, a także zwięzłych informacji przesyłanych poczta elektroniczną
 • techniki sporządzania dokumentów prawnych, projektów, umów, wzorów pism procesowych
 • umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • umiejętność posługiwania się językiem negocjacji
 • poprawność gramatyczną i umiejętność formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi

Jakie są typy zadań na egzaminie?

Podczas egzaminu TOLES Fundation możesz spodziewać się następujących zadań:  odnajdywanie błędów w zdaniach, test rozumienia tekstu (pytania typu „prawda lub fałsz”), uzupełnianie dłuższego tekstu słowami (podana jest pierwsza litera), definiowanie kluczowych słów z umowy, sprawdzenie umiejętności rozumienia artykułu  i udzielenie pełnych odpowiedzi na zadane pytania.

TOLES Higher składa się z dwóch części:

Paper 1  – sprawdza znajomość słownictwa z ponad 10 dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Foundation). Egzamin sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji prawniczych, umiejętność przepisania fragmentów listu w stylu formalnym, umiejętność zdefiniowania kluczowych słów z umowy językiem prostym oraz uzupełnienie tekstu z lukami na zasadzie wyboru odpowiedzi a, b, c lub d.

Paper 2  – to trzy ćwiczenia do wysłuchania typu dyktando, „prawda czy fałsz” i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dialogu.

TOLES Advanced – egzamin sprawdza biegłą znajomość legal English z kilkunastu dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Higher). Egzaminowany musi wykazać się umiejętnością interpretowania umów, czy pisania korespondencji prawniczej.

Ile muszę mieć procent, aby zdać ten egzamin?

Egzaminu tego nie można nie zdać, można do niego podchodzić kilkakrotnie na różnych poziomach, w wynikach liczą się osiągnięte procenty.

TOLES Foundation i TOLES Higher:

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:

 • 81-100% – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 61-80% – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60% – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40% – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TOLES Advanced:

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD 451-500 doskonała
 • ORANGE 401-450 bardzo dobra
 • RED 301-400 dobra
 • PURPLE 201-300 zadowalająca
 • BLUE 101-200 bliska zadowalającej
 • GREEN 0 -100 podstawowa

Jak zapisać się na egzamin?

Jak mogę zapisać się na egzamin lub kurs przygotowujący do egzaminu TOLES?

Wszelkich informacji dotyczących sesji egzaminacyjnej oraz kursów przygotowujących do egzaminu TOLES udziela Agnieszka Madej,  agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl, tel. 605 540 698.

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

Ceny

Ile kosztuje egzamin?

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 460 zł/w grupie 10 osobowej
 • 550 zł/w grupie 10 osobowej
 • 670 zł/w grupie 10 osobowej


Dla osób z zewnątrz • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 520 zł/w grupie 10 osobowej
 • 620 zł/w grupie 10 osobowej
 • 730 zł/w grupie 10 osobowej


Uwaga! Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 8 osób. Dla grupy mniejszej niż 8 osób zmienia się opłata za egzamin. Wysokość stawki zależy wtedy od liczby osób zainteresowanych egzaminem. 

Terminy egzaminów

Kiedy można go zdawać?

Istnieje pięć terminów w roku, w którym można zdawać egzamin:

25 stycznia 2018
22 marca 2018
21 czerwca 2018
23 sierpnia 2018
22 listopada 2018

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

Kursy przygotowawcze

Czy szkoła organizuje kursy przygotowujące do egzaminu TOLES?

Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu TOLES. Są to intensywne kursy typu „crash course” mające na celu zapoznanie się z formą egzaminu. Podczas kursu słuchacze omawiają i pracują nad arkuszami egzaminacyjnymi  na danym poziomie. Obecnie chcemy uruchomić kurs w wymiarze 40 godz. lekcyjnych, tak aby słuchacze mogli przystąpić do egzaminu w marcu 2018. Koszt kursu 350 zł.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie kursu przygotowującego do egzaminu
TOLES Foundation, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 o godz. 17.00 w siedzibie naszej szkoły na ul. Św. Jadwigi 12 w sali 201, II piętro.

Na pierwszych zajęciach będą Państwo mieli okazję zapoznania się z formą
egzaminu oraz przykładowymi zadaniami.

Dzień kursu:                       poniedziałek

Godzina kursu:                  17.00-18.30/19.15

Miejsce kursu:                    siedziba szkoły, ul. Św. Jadwigi 12, sala 201

Obecność na zajęciach:  obowiązkowa (lista obecności)

Terminy zjazdów:
16 października 2017 – 2 godz. lekcyjne

26 października 2017 – 2 godz. lekcyjne (wyjątkowo czwartek)

30 października 2017 – 2 godz. lekcyjne

6 listopada – 2 godz. lekcyjne

13 listopada – 2 godz. lekcyjne

20 listopada – 2 godz. lekcyjne

27 listopada – 2 godz. lekcyjne

4 grudnia 2017 – 2 godz. lekcyjne

11 grudnia 2017 – 2 godz. lekcyjne

18 grudnia 2017 – 2 godz. lekcyjne

8 stycznia 2017 – 2 godz. lekcyjne

15 stycznia 2017 – 2 godz. lekcyjne

22 stycznia 2018 – 2 godz. lekcyjne

29 stycznia 2018 – 2 godz. lekcyjne

19 luty 2018 – 2 godz. lekcyjne

26 luty 2018 – 2 godz. lekcyjne

5 marzec 2018 – 2 godz. lekcyjne

12 marzec 2018 – 3 godz. lekcyjne

19 marzec 2018 – 3 godz. lekcyjne

Razem: 40 godz. lekcyjnych