Administracja | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Rektorat

Natalia Duda

REKTORAT/AKADEMICKIE BIURO KARIER

natalia.duda@prawowroclaw.edu.pl

tel: 71-71-88-135
pokój 102

Dziekanat

Marta Małczak

KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH

marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl

tel: 71-71-88-136
pokój 117

Beata Kotiuszko

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

dziekanat@prawowroclaw.edu.pl

tel: 71-71-88-132
pokój 117

Biblioteka

Barbara Zwolak

BIBLIOTEKARZ

Marketing

Olga Pawlikowska

MARKETING

marketing@prawowroclaw.edu.pl

tel: 71-71-88-111

pokój 115