Historia | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Historia

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została utworzona dnia 28.08.2014 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC zyskując tym samym uprawnienia do prowadzenia kształcenia na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 377.
Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

WSP powstaje w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej i jest kontynuatorem wieloletniej tradycji, jaką niesie za sobą doświadczenie Założyciela.

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (wcześniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu) została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 roku (DNS-3-TBM-31/92) na podstawie ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym.

  • 25 października 2006 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronem Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa została Helena Chodkowska.

  • 7 stycznia 2010 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6022-4833-2/IŻ/09 nadał Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu WSZiP im. Heleny Chodkowskiej uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

  • W roku 2011 został zakupiony budynek kampusu Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu. Siedziba wydziału we Wrocławiu znajduje się w barokowym budynku w centrum miasta przy ulicy Świętej Jadwigi 12.

  • 1 czerwca 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6022-15952-2/11 nadał Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja.

  • 21 lutego 2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej po połączeniu z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki w Warszawie przyjęła nazwę Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6014.55.2014.2.MC.

  • 28.08.2014 r. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu przekształca się w Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która została utworzona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC zyskujący tym samym uprawnienia do prowadzenia kierunku prawo jednolite magisterskie