Władze | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Władze Uczelni

Dr Monika Filipowska-Tuthill

Dr Monika Filipowska-Tuthill

Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Dr Anna Krajewska-Smardz

Dr Anna Krajewska-Smardz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej