AKTUALNOŚCI

Czasowe przejście na system zdalnego kształcenia na studiach stacjonarnych

Drodzy Studenci, informujemy, że władze Uczelni podjęły…

Rekrutacja śródroczna w Wyższej Szkole Prawa

  Informujemy, że 3 stycznia 2022 r. rozpoczyna się…

Życzenia świąteczna

  Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz…

Webinar Możliwości wrocławskich inkubatorów przedsiębiorczości

Akademickie Biur Karier WSP zaprasza studentów naszej Uczelni…

Studia realizowane we współpracy z:

a
a
a
a
a