IV Konkurs Krasomówczy

Koło Nauk Penalnych ,,Liberum”  Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, zaprasza do udziału w IV Konkursie Krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej pod Honorowym Patronatem Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.

Konkurs odbędzie się 17 listopada 2016 r. w Sali Sądowej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, o godzinie 10:00. W Konkursie mogą wziąć udział aplikanci, doktoranci, absolwenci, studenci prawa, studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przysłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: paweljagielski71@gmail.com. Zapisy odbywać się będą od 21 października do 9 listopada 2016 r., do godziny 23:59. W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz dziedzinę prawa, z której ma być wylosowany kazus do rozwiązania (prawo karne, cywilne). Kazusy zostaną przesłane do uczestników dnia 10 listopada 2016 r.

Konkurs poprowadzi mgr Agnieszka Zarębska, dr Paweł Falenta.

Zapraszamy do udziału!

plakata2-konkurskrasomowczy-poprawka-1