NOWY KURS TOLES DLA STUDENTÓW NIESTATCJONARNYCH W SOBOTY ZJAZDOWE