logowsppoziom

Warsztaty nt. “Przeciwdziałanie prostytucji wśród uczniów”

W dniu 27 kwietnia 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. ”Przeciwdziałanie prostytucji wśród uczniów”. Przybyli na nią dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagodzy szkolni z Wrocławia i okolic. Powitała ich
dr Monika Filipowska, Dziekan Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Celem tegorocznej konferencji było podniesienie kompetencji, których posiadanie jest niezbędne wobec problemów, z jakimi spotykają się współczesne placówki oświatowe, m.in. prostytucja wśród nieletnich. W pierwszym module spotkania, został przedstawiony prawdziwy obraz prostytucji w szkołach. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie m.in. dr Monika Filipowska – specjalista od prawa karnego, dr Alicja Lisowska- politolog, socjolog oraz Prezes Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży „Szansa”- Anna Lechowska. Drugi moduł dotyczył profilaktyki oraz sposobów udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wykład poprowadziły  Anna Cieślik – psycholog, trener oraz Kamila Madej Bień – psycholog, trener.