Studenckie mikołajki – fotorelacja

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a w Wyższej Szkole Prawa nadal unosi się zapach upieczonych przez Studentów pierniczków. Wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w mikołajkowej krzątaninie i tym, którzy dołączą do naszego świętowania za rok przedstawiamy efekty naszej pracy.

SAM

Warsztaty tworzenia pism procesowych – relacja

Kolejna edycja warsztatów z tworzenia pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych już za nami. Warsztaty, które zostały zorganizowane w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej przez studentkę V roku prawa  Panią Arletę Stefaniak, cieszyły się dużym powodzeniem.

W tej edycji prowadzącymi byli: mec. Krystian Mularczyk (pisma w sprawach cywilnych) oraz aplikantka adwokacka dr Magdalena Kornak (pisma w sprawach karnych).
Mecenas Krystian Mularczyk jest radcą prawnym. Prowadzi zajęcia dla aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, sportowym i egzekucyjnym.
Pani Dr Magdalena Kornak jest aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim.

Warsztaty poprzedzone były krótkim wykładem przygotowanym przez zaproszonych Gości.  Dotyczył on nie tylko zasad konstruowania pism procesowych, ale pełen był przykładów z doświadczenia zawodowego zdobytego przez Prelegentów. Najważniejszym elementem była jednak część praktyczna, podczas której Studenci na podstawie zdobytej podczas wykładu wiedzy samodzielnie stworzyli pisma procesowe. W trakcie warsztatów Studenci mieli okazję nauczyć się pisania: wniosku egzekucyjnego, pozwu o zapłatę, wniosku o wszczęcie postępowania oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Na koniec każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w warsztatach.

Studenci deklarowali chęć udziału w kolejnej edycji warsztatów z uwagi nie tylko na ich wysoki poziom, ale także na to, że stwarzają one możliwość spotkania praktykujących prawników, którzy maja duże doświadczenie zawodowe, chętnie dzielą się przykładami i spostrzeżeniami pochodzącymi z ich praktyki zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

santa

Mikołajki

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów Wyższej Szkoły Prawa do udziału w Mikołajkach organizowanych przez Samorząd Studencki.

 

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej – relacja

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 15 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Przewodniczącym Jury była Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska – Tuthill, a członkami prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz mec. dr Berenika Kaczmarek-Templin.

Konkurs prowadzili Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego w Warszawie oraz Piotr Bębenek – laureat zeszłorocznej I edycji Konkursu Krasomówczego im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowali się studenci z III roku prawa w kazusie karnym: Paula Sznajder w roli oskarżyciela oraz Kacper Grabowski w roli obrońcy. Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studenci prawa: Monika Pawlik z V roku prawa w roli oskarżyciela oraz Igor Sikorski z III roku prawa w roli obrońcy. Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny były studentki: Alicja Szpich z III roku prawa, w roli pełnomocnika powoda oraz Dominika Mytych, studentka III roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego. Czwartą, ostatnią parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci III roku prawa: Marta Pabirowska, która prezentowała stanowisko oskarżyciela oraz Paweł Jagielski na stanowisku obrońcy.

Po długiej naradzie komisji sędziowskiej, profesor Tomasz Kaczmarek, w swoim wystąpieniu, podkreślił wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych natomiast mec. Berenika Kaczmarek-Templin udzieliła fachowych porad i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Marta Pabirowska (III rok prawa)
II miejsce – Monika Pawlik (V rok prawa)
III miejsce – Paweł Jagielski (III rok prawa)
Wyróżnienie – Dominika Mytych (III rok psychologii sądowej dla prawników) i Igor Sikorski (III rok)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszego wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

„Zasady wygłaszania przemówień sądowych” – relacja z wykładu

Dnia 30 października br. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej gościła Mec. Andrzeja Malickiego, który przybliżył naszym studentom zasady tworzenia i wygłaszania przemówień sądowych.

Mec. Andrzej Malicki jako wieloletni Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zasłynął w środowisku prawniczym jako wyśmienity orator i doskonały dydaktyk, czego przykładem było piątkowe wystąpienie. Mecenas rozpoczął wykład od rozważań na temat roli adwokata i funkcji jaką pełni we współczesnym sądownictwie. Podkreślił, że obrońca jest gwarantem praw procesowych stron i powinien w swojej pracy kierować się nie tylko wiedzą, ale i etyką.

W dalszej części mowy prelegent zastanawiał się nad tym czy kunszt oratorski jest jeszcze współcześnie potrzebny. Do dyskusji na ten temat zostali włączeni obecni na sali studenci. Następnie omówione zostały zasady konstruowania i wygłaszania przemówień sądowych. Mec. Malicki uznał, że podążając za Demostenesem, każdy dobry mówca powinien kierować się następującymi zasadami:
Poruszać, bawić, wzruszać – docere, delectare, prenovere
Teoria jest tyle warta, na ile sprawdza się w praktyce
Ludzie wielcy o sprawach wielkich mówili prosto

Ostatnia część wykładu zawierała uwagi na temat prawidłowej konstrukcji przemówienia, które były poparte wieloma przykładami. Prelegent stwierdził, że istotne jest by przemówienie było przemyślane i odzwierciedlało wiedzę mówcy, jego rzetelne przygotowanie, osobowość, ocenę dowodów oraz taktykę, którą zastosował.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu

 

 

SAM

Warsztaty z pisania pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką pism procesowych do udziału w kolejnej edycji warsztatów z zakresu tworzenia pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych. Warsztaty, które odbędą się w dniu 05.12.2014 r. w godz. 16.00-18.00, poprowadzą dr Magdalena Kornak oraz radca prawny mec. Krystian Mularczyk.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc w grupie) zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia chęci uczestnictwa.

 

 

 

Konferencja naukowa

Zaproszenie na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu “Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
oraz
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu
„Współczesne problemy nauk penalnych” zatytułowaną „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”,

która odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Korzystanie z wiedzy specjalistycznej z zakresu różnych dziedzin należy do podstawowych elementów postępowania karnego. Zwłaszcza w postępowaniu dowodowym, w sprawach złożonych pod względem faktycznym i dowodowym, postęp wiedzy oraz rozwój nauki w różnych dziedzinach jest niewątpliwie szybki, bardziej specjalistyczny i obejmuje coraz to nowe sfery życia społecznego, jednostki, jej psychiki i osobowości oraz coraz to nowe sfery ogólnie pojętej techniki. Sytuacja ta powoduje coraz częstszą konieczność korzystania przez organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę czy umiejętności – biegłych, a jednocześnie stanowi przyczynek do dyskusji odnośnie do wielu kwestii z tym związanych.

Celem konferencji jest przede wszystkim analiza płaszczyzn współpracy zlecającego przeprowadzenie ekspertyzy organu procesowego z jej wykonawcą – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ekspertyz. W szczególności tematyki wiodące konferencji będą obejmowały następujące zagadnienia:
 konsultację wstępną poprzedzającą wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego,
 problematykę wpływu treści postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego na trafność opinii,
 zakres autonomii badawczej biegłego,
 problematykę wartości materiału badawczego wykorzystywanego do przeprowadzenia ekspertyzy,
 uprawnienia i obowiązki wykonawcy ekspertyzy oraz organu procesowego zlecającego jej przeprowadzenie,
 zasady kontroli i oceny dowodu z opinii biegłego w procesie karnym oraz sposoby konwalidacji wad opinii,
 poziom kwalifikacji wykonawców ekspertyz.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 20 listopada, zaś udziału biernego do dnia 30 listopada br. (konferencja@uth.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy

Konferencja naukowa

REGULAMIN konferencja_grudzień_2014 1

formularz.zgloszeniowy

konkurs krasomowczy

II Konkurs krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej

Wszystkich Studentów naszej Uczelni bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w II Konkursie krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej, który odbędzie się dnia 15 listopada br. o godz. 10.00 w Sali Sądowej mieszczącej się na parterze Wyższej Szkoły Prawa.

Poprzedni konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony osób w nim uczestniczących, ale również jeśli chodzi o widzów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa zamieszczonymi na plakacie znajdującym się poniżej.

konkurs krasomowczy 2014_1

zasady wyglaszania przemowien plakat

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład Mec. Andrzeja Malickiego pt. „Zasady wygłaszania przemówień sądowych”, który odbędzie się 30 października 2014 r. o godz. 16.00 w Sali 04.
Poniżej znajdziecie Państwo plakat promujący wydarzenie.

 

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

 

Rok akademicki 2014/2015 rozpoczęty!

1 października 2014 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego, która rozpoczęła działalność Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Szanownych Gości przez Jego Magnificencję Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej dr. Sławomira Wiatra. Po czym nastąpiło symboliczne przekazanie władzy nad Uczelnią Pani Rektor – dr Monice Filipowskiej-Tuthill.

Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 swoją obecnością uświetnili Goście m.in.:
Pan Artur Chodkowski – syn Patronki Uczelni, Pan Paweł Kaleta – Dyrektor Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej Departamentu Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu, Pan Karol Przywara – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy ze środowiskami akademickimi i młodzieżowymi, Pan Piotr Borkowski – Prezydent Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pani Regina Szutenberg – Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Dr hab. Wojciech Szczerba – Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Pani Prof. dr Iwona Przychocka – Prorektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Dr Tomasz Białas – Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Andrzej Grabiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Pani Dr Justyna Żylińska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Marek Kucharski – Kanclerz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.

Następnie prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk wygłosił przemówienie inauguracyjne. Swoje wystąpienie Profesor poświęcił miejscu, jakie zajmuje prawo we współczesnym świecie i znaczeniu zawodu prawnika.
Po przemówieniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja wyznaczonych studentów I roku.
Następnie głos zabrała Przedstawicielka Samorządu Studentów Kinga Karol, która powitała nowych Kolegów i Koleżanki w gronie Studentów naszej Uczelni, życzyła im samych sukcesów naukowych i gorąco zachęcała do pracy na rzecz społeczności studenckiej.
Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem przez Panią Rektor słów – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu i zapraszamy na przyszłoroczną inaugurację, a Studentom życzymy, aby ten rok przyniósł im wiele sukcesów na polu naukowym, zawodowym i prywatnym.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć związanych z tym wydarzeniem.