Konferencja naukowa

Zaproszenie na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu “Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
oraz
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu
„Współczesne problemy nauk penalnych” zatytułowaną „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”,

która odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Korzystanie z wiedzy specjalistycznej z zakresu różnych dziedzin należy do podstawowych elementów postępowania karnego. Zwłaszcza w postępowaniu dowodowym, w sprawach złożonych pod względem faktycznym i dowodowym, postęp wiedzy oraz rozwój nauki w różnych dziedzinach jest niewątpliwie szybki, bardziej specjalistyczny i obejmuje coraz to nowe sfery życia społecznego, jednostki, jej psychiki i osobowości oraz coraz to nowe sfery ogólnie pojętej techniki. Sytuacja ta powoduje coraz częstszą konieczność korzystania przez organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę czy umiejętności – biegłych, a jednocześnie stanowi przyczynek do dyskusji odnośnie do wielu kwestii z tym związanych.

Celem konferencji jest przede wszystkim analiza płaszczyzn współpracy zlecającego przeprowadzenie ekspertyzy organu procesowego z jej wykonawcą – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ekspertyz. W szczególności tematyki wiodące konferencji będą obejmowały następujące zagadnienia:
 konsultację wstępną poprzedzającą wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego,
 problematykę wpływu treści postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego na trafność opinii,
 zakres autonomii badawczej biegłego,
 problematykę wartości materiału badawczego wykorzystywanego do przeprowadzenia ekspertyzy,
 uprawnienia i obowiązki wykonawcy ekspertyzy oraz organu procesowego zlecającego jej przeprowadzenie,
 zasady kontroli i oceny dowodu z opinii biegłego w procesie karnym oraz sposoby konwalidacji wad opinii,
 poziom kwalifikacji wykonawców ekspertyz.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 20 listopada, zaś udziału biernego do dnia 30 listopada br. (konferencja@uth.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy

Konferencja naukowa

REGULAMIN konferencja_grudzień_2014 1

formularz.zgloszeniowy

konkurs krasomowczy

II Konkurs krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej

Wszystkich Studentów naszej Uczelni bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w II Konkursie krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej, który odbędzie się dnia 15 listopada br. o godz. 10.00 w Sali Sądowej mieszczącej się na parterze Wyższej Szkoły Prawa.

Poprzedni konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony osób w nim uczestniczących, ale również jeśli chodzi o widzów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa zamieszczonymi na plakacie znajdującym się poniżej.

konkurs krasomowczy 2014_1

zasady wyglaszania przemowien plakat

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład Mec. Andrzeja Malickiego pt. „Zasady wygłaszania przemówień sądowych”, który odbędzie się 30 października 2014 r. o godz. 16.00 w Sali 04.
Poniżej znajdziecie Państwo plakat promujący wydarzenie.

 

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

Wykład otwarty Mec. Andrzeja Malickiego

 

Rok akademicki 2014/2015 rozpoczęty!

1 października 2014 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego, która rozpoczęła działalność Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Szanownych Gości przez Jego Magnificencję Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej dr. Sławomira Wiatra. Po czym nastąpiło symboliczne przekazanie władzy nad Uczelnią Pani Rektor – dr Monice Filipowskiej-Tuthill.

Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 swoją obecnością uświetnili Goście m.in.:
Pan Artur Chodkowski – syn Patronki Uczelni, Pan Paweł Kaleta – Dyrektor Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej Departamentu Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu, Pan Karol Przywara – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy ze środowiskami akademickimi i młodzieżowymi, Pan Piotr Borkowski – Prezydent Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pani Regina Szutenberg – Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Dr hab. Wojciech Szczerba – Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Pani Prof. dr Iwona Przychocka – Prorektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Dr Tomasz Białas – Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Andrzej Grabiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Pani Dr Justyna Żylińska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Marek Kucharski – Kanclerz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.

Następnie prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk wygłosił przemówienie inauguracyjne. Swoje wystąpienie Profesor poświęcił miejscu, jakie zajmuje prawo we współczesnym świecie i znaczeniu zawodu prawnika.
Po przemówieniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja wyznaczonych studentów I roku.
Następnie głos zabrała Przedstawicielka Samorządu Studentów Kinga Karol, która powitała nowych Kolegów i Koleżanki w gronie Studentów naszej Uczelni, życzyła im samych sukcesów naukowych i gorąco zachęcała do pracy na rzecz społeczności studenckiej.
Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem przez Panią Rektor słów – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu i zapraszamy na przyszłoroczną inaugurację, a Studentom życzymy, aby ten rok przyniósł im wiele sukcesów na polu naukowym, zawodowym i prywatnym.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć związanych z tym wydarzeniem.

logowsppoziom

Wyższa Szkoła Prawa

Z dumą zawiadamiamy, że z dniem 28.08.2014 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC została utworzona Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Nowa jednostka otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.
Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

logowsppoziom

Zaproszenie na inaugrurację roku akademickiego 2014/2015

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Studentów, Pracowników naukowych oraz naszych Partnerów do udziału w inauguracji roku akademickiego 2014/2015, która odbędzie się w dniu 1 października 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej przy ul. Św. Jadwigi 12.

logowsppoziom

Remont

Utworzenie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu to nie jedyna zmiana, jaką przygotowaliśmy dla naszych obecnych i przyszłych Studentów. Ze względu na zmieniającą się liczbę Studentów i w trosce o ich komfort postanowiliśmy stworzyć nowe sale dydaktyczne i wyremontować dotychczasowe sale znajdujące się na drugim piętrze naszego budynku. Po remoncie powstanie druga aula, która będzie mogła pomieścić do 100 osób oraz trzy mniejsze sale dydaktyczne.