II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej – relacja

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 15 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Przewodniczącym Jury była Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska – Tuthill, a członkami prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz mec. dr Berenika Kaczmarek-Templin.

Konkurs prowadzili Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego w Warszawie oraz Piotr Bębenek – laureat zeszłorocznej I edycji Konkursu Krasomówczego im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowali się studenci z III roku prawa w kazusie karnym: Paula Sznajder w roli oskarżyciela oraz Kacper Grabowski w roli obrońcy. Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studenci prawa: Monika Pawlik z V roku prawa w roli oskarżyciela oraz Igor Sikorski z III roku prawa w roli obrońcy. Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny były studentki: Alicja Szpich z III roku prawa, w roli pełnomocnika powoda oraz Dominika Mytych, studentka III roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego. Czwartą, ostatnią parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci III roku prawa: Marta Pabirowska, która prezentowała stanowisko oskarżyciela oraz Paweł Jagielski na stanowisku obrońcy.

Po długiej naradzie komisji sędziowskiej, profesor Tomasz Kaczmarek, w swoim wystąpieniu, podkreślił wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych natomiast mec. Berenika Kaczmarek-Templin udzieliła fachowych porad i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Marta Pabirowska (III rok prawa)
II miejsce – Monika Pawlik (V rok prawa)
III miejsce – Paweł Jagielski (III rok prawa)
Wyróżnienie – Dominika Mytych (III rok psychologii sądowej dla prawników) i Igor Sikorski (III rok)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszego wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

„Zasady wygłaszania przemówień sądowych” – relacja z wykładu

Dnia 30 października br. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej gościła Mec. Andrzeja Malickiego, który przybliżył naszym studentom zasady tworzenia i wygłaszania przemówień sądowych.

Mec. Andrzej Malicki jako wieloletni Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zasłynął w środowisku prawniczym jako wyśmienity orator i doskonały dydaktyk, czego przykładem było piątkowe wystąpienie. Mecenas rozpoczął wykład od rozważań na temat roli adwokata i funkcji jaką pełni we współczesnym sądownictwie. Podkreślił, że obrońca jest gwarantem praw procesowych stron i powinien w swojej pracy kierować się nie tylko wiedzą, ale i etyką.

W dalszej części mowy prelegent zastanawiał się nad tym czy kunszt oratorski jest jeszcze współcześnie potrzebny. Do dyskusji na ten temat zostali włączeni obecni na sali studenci. Następnie omówione zostały zasady konstruowania i wygłaszania przemówień sądowych. Mec. Malicki uznał, że podążając za Demostenesem, każdy dobry mówca powinien kierować się następującymi zasadami:
Poruszać, bawić, wzruszać – docere, delectare, prenovere
Teoria jest tyle warta, na ile sprawdza się w praktyce
Ludzie wielcy o sprawach wielkich mówili prosto

Ostatnia część wykładu zawierała uwagi na temat prawidłowej konstrukcji przemówienia, które były poparte wieloma przykładami. Prelegent stwierdził, że istotne jest by przemówienie było przemyślane i odzwierciedlało wiedzę mówcy, jego rzetelne przygotowanie, osobowość, ocenę dowodów oraz taktykę, którą zastosował.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu

 

 

SAM

Warsztaty z pisania pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką pism procesowych do udziału w kolejnej edycji warsztatów z zakresu tworzenia pism procesowych w sprawach karnych i cywilnych. Warsztaty, które odbędą się w dniu 05.12.2014 r. w godz. 16.00-18.00, poprowadzą dr Magdalena Kornak oraz radca prawny mec. Krystian Mularczyk.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc w grupie) zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia chęci uczestnictwa.