o

Bal Prawnika 2015

Szanowni Państwo nadarza się świetna okazja, aby spędzić czas razem.

Serdecznie zachęcamy Wszystkich do wspólnej zabawy podczas Balu Prawnika, która pozwoli nam odejść od kodeksów, egzaminów i cudownej nauki prawa.

Wszystkim nam po długiej sesji należy się trochę zabawy !!! (której z życia studenckiego nie można eliminować) Zapraszamy!

10866107_1531285887136562_6174738597055014521_o

zbp

Etyka w finansach – konkurs

Misją Konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. Konkurs wykreował już za pośrednictwem Internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz integralności. Misja konkursu honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego Bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył z pasją, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

[embeddoc url=”https://prawowroclaw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/Etyka-w-finansach-ulotka-141216-EO.pdf”]

Regulamin Konkursu KEB 2014

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie autora

admin ajax

Zapotrzebowanie na pracowników

Drodzy Studenci,

zachęcamy do zapoznania się z raportem – „Zapotrzebowanie na pracowników wśród dolnośląskich przedsiębiorców” dostępnego pod następującym linkiem:

http://www.dwup.pl/asset/images/files/Aktualno%C5%9Bci/raport%20ko%C5%84cowy_DWUP.pdf

 

admin ajax

Młodzi ludzie na rynku pracy

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań nt. młodych ludzi na rynku pracy, które znajdują się na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – http://www.gwarancje.dwup.pl/pl-dokumenty.html:

Raport I : Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim.
Raport II: „Analiza sytuacji osób młodych i diagnoza barier ich aktywizacji zawodowej na Dolnym Śląsku w kontekście realizacji „Gwarancji dla Młodzieży”.

admin ajax

Poradnictwo na odległość

Szanowni Państwo,

informujemy, że Studenci i Absolwenci WSP im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu – Uczelni Zrzeszonej w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier – mogą korzystać z usługi Poradnictwa zawodowego on-line prowadzonego przez doradców zawodowych zatrudnionych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Więcej informacji na stronie http://www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl/