DSC

Obrony prac magisterskich

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy fotorelację z kolejnych obron prac magisterskich, które odbywają się w tym roku akademickim. Wszystkim, którzy są już po bardzo serdecznie gratulujemy tytułu i życzymy spełnienia wszelkich, nie tylko zawodowych, marzeń. Tym, którzy stres egzaminacyjny mają jeszcze przed sobą, życzymy powodzenia na obronie.

freelance graphic designer london toles logo thumbnail

Test of Legal English Skills (TOLES)

Szanowni Państwo z dumą informujemy, że Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test od Legal English Skills).

TOLES jest to międzynarodowy egzamin sprawdzający znajomość języka prawniczego, opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, aplikantów i studentów prawa zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu Legal English. Certyfikat TOLES uznawany jest przez wiele firm i stowarzyszeń prawniczych (np. Europejski Bank Centralny, PricewaterhouseCoopers czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w związku z czym jest pożądanym elementem w każdym CV.

Już od października zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu TOLES zarówno studentów naszej Uczelni, jak i inne zainteresowane osoby.

Zapraszamy!

[embeddoc url=”https://www.prawowroclaw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/egzamin-TOLES.pdf” height=”1200px” download=”all”]

aa

Program praktyk studenckich w administracji rządowej

Szanowni Państwo,

od połowy maja działa już Program praktyk studenckich. Ważne jest, by także studenci z Państwa uczelni mieli szansę z niego skorzystać. O inauguracji Programu informowała minister Lena Kolarska-Bobińskiej w liście z 8 maja 2015 r.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Aktualna oferta dostępna jest pod adresem: http://oferty.praca.gov.pl/.

Na tej podstawie pracownicy uczelni odpowiedzialni za organizację praktyk mogą:
1. wybierać ofertę, a następnie wytypować studenta/grupę studentów, dla których oferta praktyki jest najwłaściwsza.
2. nawiązać bezpośrednią współpracę z określoną jednostką administracji.
Aby ułatwić uczelniom zadanie, w urzędach zostały wypracowane szczegółowe zasady współpracy uczelni z jednostkami administracji, a także wzory dokumentów pozwalające na efektywne zrealizowanie praktyki.

Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html), a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji).

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w Państwa Uczelni informacji o Programie oraz serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Z wyrazami szacunku,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje o realizacji programu

List w sprawie programu praktyk w administracji rzadowej – Pan Rektor

List w sprawie programu praktyk w administracji rzadowej – Pani Rektor

admin ajax

24 błędy w CV, przez które nie dostajesz pracy

24 błędy w CV, przez które nie dostajesz pracy.
https://interviewme.pl/ebooki
Pobierz darmowy eBook i sprawdź, ile z tych 24 błędów popełniasz pisząc CV.

OKŁADKA E-BOOK

SAM

Czwarta Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. “Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji k.p.k. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma” – relacja

Cykliczna Czwarta Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma” odbyła się w dniu 22 maja 2015 r. w murach Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Zgromadziła ona liczne grono uczestników z całego kraju, w tym 9 prelegentów.

Organizatorzy wybrali na temat konferencji problematykę dotyczącą dowodów z dokumentów wobec nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która została wprowadzona ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Decyzja o wyborze tematu konferencji naukowej wydaje się trafna, ze względu na doniosłe znaczenie postępowania dowodowego w polskim procesie karnym. Dzięki dużej różnorodności tematyki referatów, które przedstawiały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty charakterystyki poszczególnych środków dowodowych, zaprezentowany materiał stanowił niezwykle rzetelne i szerokie spojrzenie na możliwości organów procesowych i stron, w dążeniu
do urzeczywistnienia zasady prawdy materialnej i dokonaniu właściwych ustaleń faktycznych.

Prelegentami byli:

  • Dr Jolanta Grębowiec – wykład inauguracyjny pt. „Psychologiczne i neurofizjologiczne aspekty pisma i ich zastosowanie w kryminalistyce”,
  • Dr Justyna Żylińska – referat pt. „Autonomia biegłego w kontekście czynności organu procesowego związanych z kierowaniem ekspertyzą pismoznawczą – refleksje na tle praktyki karno-procesowej”,
  • Dr Paweł Falenta – referat pt. „Rola i współpraca z biegłym z zakresu badania dokumentów – próba oceny projektu nowej ustawy o biegłych”,
  • Mgr Ewelina Sznajderska– referat pt. „Lingwistyka kryminalistyczna i jej zastosowanie w problematyce badań autentyczności dokumentów prywatnych w sprawach karnych”,
  • Paweł Jagielski, Marta Pabirowska – referat pt.,, Kryminalistyczne aspekty badania pisma na potrzeby procesu karnego’’,
  • Dr Grzegorz Kopczyński – referat pt. „Problematyka zadawania pytań podczas przesłuchania konfrontacyjnego biegłych z zakresu badań pisma ręcznego”,
  • Dr Magdalena Kornak – referat pt. „Dowód z opinii pismoznawczej a prawo oskarżonego do obrony”,
  • Dr Jolanta Jabłonkowska – referat pt. „Sztuka interpretacji pisma. Historia grafologii”,
  • Mgr Marta Stanisławska – referat pt. „Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.