sejm

Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej – zaproszenie na konferencję naukową

Władze Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:
„Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej”

Konferencja odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Poniżej znajdziecie Państwo plakat promujący wydarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji.

 

plakat-sejm2-1

 

Informacje organizacyjne – szczegółowe informacje dotyczące miejsca, godziny, opłat oraz sposobu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Naukowej

Formularz zgłoszeniowy – http://goo.gl/forms/rW7XgKLJps

Program Konferencji

Biblioteka WSP również na Twoim smartfonie!

Masz nowe możliwości zarządzania Twoim kontem bibliotecznym:

– Wypożyczenia (stan konta)

– Rezerwacje / Zamówienia

– Wyszukiwanie on Line

– Przedłużanie terminów zwrotów

Link do aplikacji w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=koha.koha

FOT

Bal Prawnika 2016 – relacja

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Gościom, Studentom i Absolwentom, którzy brali udział w tegorocznym Balu Prawnika. Cieszymy się, że udało nam się tak licznie zebrać i tak świetnie bawić.

Imprezę otworzył występ naszego bardzo utalentowanego wokalnie Studenta – Pana Łukasz Grabickiego, który zaśpiewał utwór z repertuaru Michaela Bublé pt. „Feeling Good”. Występ oczarował publiczność i został nagrodzony gromkimi brawami.

Tradycyjnie podczas Balu wręczone zostały Akty powołania na członków Zarządu Samorządu Studentów, którego kadencja przypadnie na lata 2016-2018. Studenci przygotowali także niespodziankę dla wszystkich Pracowników Naukowych i Administracyjnych. Samorząd Studentów uhonorował ich pełnymi humoru dyplomami. Kolejnym tajemniczą atrakcją było wspólne wykonanie przez Pracowników i Studentów tańca o nazwie Belgijka.

Poniżej znajdziecie Państwo kilka zdjęć z wydarzenia.

„Start na rynku pracy” – ogólnopolski projekt badawczy

„Start na Rynku pracy – Raport z badań 2016”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem dotyczącym osób rozpoczynających karierę zawodową, który dołączmy poniżej. Celem badania było zdiagnozowanie problemów pojawiających się podczas procesu wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, a szczególnie: ich oczekiwań, podejmowania pierwszej pracy, ofert i sposobu funkcjonowania na uczelniach Biur karier, a także współpracy pomiędzy uczelniami, a pracodawcami i urzędami pracy.

[embeddoc url=”https://www.prawowroclaw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/Start-na-rynku-pracy-RAPORT-z-Badań-2016.pdf” viewer=”google”]

Logo NZB Pionowe z haslem jpg RGB GK

Spotkanie dotyczące informacji gospodarczej – zaproszenie

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2016 roku, w godz. 11.00-15.00, w holu budynku Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, z którym Uczelnia podjęła współpracę, w ramach swoich dni otwartych, organizuje stoisko informacyjne.
Tym razem specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą odpowiadać na pytania związane z informacją gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy!

plakat kryminalistyka data

,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’ – relacja z Konferencji naukowej

Dnia 01 kwietnia br.  odbyła się  ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. ,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’. Organizatorami wydarzenia byli: Władze Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ oraz Studenckie Koło Medycyny Sądowej działające przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Tematem konferencji uczyniono problematykę dotyczącą  szeroko pojętego wpływu taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg i skuteczność procesu karnego, w tym zwłaszcza na realizację zasady prawdy materialnej. Z tego też względu problematyka obejmująca zakres konferencji dotyczyła zarówno  badania aspektów możliwości i zakresu wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, jak i oceny pochodzących od nich środków dowodowych, ale także wskazania taktycznych aspektów przeszukania czy też oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji była również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

 

Prelegentami byli:

 • Mgr Marta Stanisławska, Mgr Michał Nowak, Prawo, II rok studiów doktoranckich, SWPS Uniwersytet  Humanistycznospołeczny w Warszawie – referat pt.   „Prawo do obrony a stosowanie środków zabezpieczających w świetle najnowszych zmian przepisów k.p.k”,
 • Pamela Olejnik, Prawo, IV rok, Uniwersytet Warszawski – referat pt. ,,Pozycja procesowa małoletniego w świetle postępowania karnego’’,
 • Agnieszka Tęgowska, Prawo, III rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Problematyka stosowania substancji psychoaktywnych podczas przesłuchań’’,
 • mgr Małgorzata Żukowska, Prawo, II rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’,
 • Paweł Jagielski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Kryminalistyczne badanie wariografem w świetle użyteczności karno-procesowej’’,
 • Aleksandra Andrzejczak, Prawo, V rok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – referat pt. ,,Karnoprocesowe implikacje przyznania się do winy. Rozważania na tle art. 335 § 1 i art. 388 k.p.k.”,
 • mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz, Prawo, V rok studiów doktoranckich, Uniwersytet w Białymstoku – referat pt. ,,Między biegłym a świadkiem, czyli o roli specjalistów w procesie karnym”,
 • Krzysztof Trnka, Prawo, IV rok, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Dopuszczalność i zasadność pobierania materiału genetycznego od uczestników procesu karnego”,
 • dr Paweł Falenta, Prawo, IV rok, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Oględziny miejsca zdarzenia  – ujęcie kryminalistyczne i karnoprocesowe’’,
 • Kacper Grabowski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i jego znaczenia dla procesu karnego”,
 • Paweł Bury, Prawo, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’,
 • Anna Sikora, Prawo, V rok, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku poddania się przez oskarżonego okazaniu w celach rozpoznawczych”,
 • Marta Rucińska, Prawo, IV rok, Uniwersytet Śląski – referat pt. „Kto zabił? – Profilowanie kryminalistyczne nieznanego sprawcy w postępowaniu przygotowawczym”,
 • Mgr Mateusz Nowak, Prawo, I rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Poszukiwany, poszukiwana. Rola portretu pamięciowego w działaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”,
 • Karolina Głowacka, Justyna Bocheńska, Prawo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „Body farms”, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’
 • Anna Filipiak, Oliwia Michalska, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – referat pt. „Utonięcie czy zbrodnia? Wyniki sekcji zwłok znalezionych w wodzie”
 • Angelika Wójcik, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Dowody o charakterze naukowym. Nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych”
 • Mgr Agnieszka Gurbiel, Prawo , Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Skaner 3D w roli przydatnego narzędzia w codziennej praktyce kryminalistyki – na potrzeby dowodzenia faktów istotnych z punktu widzenia sprawy karnej”
 • Igor Sikorski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Wizualizacja miejsca zbrodni – XXI wiek w kryminalistyce”
 • Paulina Miksza, Kacper Mroczek, Prawo, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „To czego, nie widać gołym okiem, czyli o wykorzystaniu podczerwieni w kryminalistyce
 • Karolina Skrzipczyk, Prawo, V rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. Badanie śladów traseologicznych. Możliwości i ograniczenia w badaniach kryminalistycznych”,
 • Karolina Marucha, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Czysta rękawiczka kryje brudną rękę – Gantiskopia kryminalistyczna w służbie procesu karnego”
 • Alicja Szpich, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Rekonstrukcja przebiegu zdarzeń na podstawie analizy balistycznej‘’.

 

Komisja Konkursowa w składzie: JM Rektor dr Monika Filipowska- Tuthill (Przewodnicząca), Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Dr n. med. Jakub Trnka, Dr n. prawn. Magdalena Kornak, SSO Tomasz Krawczyk wybrała najlepszy referat oraz wyróżniła dwa wystąpienia.

I miejsce przypadło w  udziale  Pani Mgr Małgorzacie Żukowskiej za wystąpienie pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’.

Wyróżnienia otrzymały Panie  Karolina Głowacka i Justyna Bocheńska za pracę pt. ,,Body farms’’, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’ oraz Pan  Paweł Bury za referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji. Dziękujemy także Komisji Konkursowej za burzliwe obrady i wyłonienie nagrodzonych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłych wydarzeniach.

plakat

Wyniki Wyborów do Zarządu Samorządu Studentów

Szanowni Państwo,
w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej w składzie: Damian Wawrzyniak, Karolina Marucha oraz Angelika Wójcik pragniemy poinformować, że w Wyborach do Zarządu Samorządu Studentów wybrano następujących 5 Członków:
1. Emilia Rybak – 103 głosy
2. Paweł Jagielski – 44 głosy
3. Anita Kazimierowicz – 21 głosów
4. Agata Rycombel – 21 głosów
5. Edyta Chaberek – 19 głosów.
 
Zwycięzcom gratulujemy i liczymy na owocną współpracę!
zus

ZUS – zaproszenie na spotkanie ze Studentami!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku, w godz. 12.30-15.00, w holu budynku Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, z którym Uczelnia podjęła współpracę, w ramach dni otwartych, organizuje stoisko informacyjne, poświęcone zagadnieniom związanym
z ubezpieczeniami społecznymi.
Osoby zainteresowane mogą liczyć na fachową informację.

Serdecznie zapraszamy!

Logo - NZB

header oua

Wiosenna edycja targów Career EXPO – zaproszenie

Szanowni Studenci,

w imieniu organizatorów przekazujemy, że już 14 kwietnia w godz. 10.00 – 18.00 we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się kolejna edycja Targów Career EXPO, które skierowane są zarówno do poszukujących pracy, jak i tych, którzy chcieliby pracę zmienić.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i poznania wrocławskiego rynku pracy!

Więcej informacji na stronie:

https://careerexpo.pl/

 

header-oua1