Bez tytułu

Nowy wykładowca – dr Marcin Drabik

Do etatowej kadry akademickiej Wyższej Szkoły Prawa dołączył Sędzia Sądu Rejonowego dr Marcin Drabik.

Pan dr Marcin Drabik jest Sędzią orzekającym od 2008 r. w wydziale cywilnym.W pracy naukowej zajmuje się postępowaniem cywilnym, jest autorem i współautorem publikacji z tego zakresu.

W roku akademickim 2017/2018 będzie prowadził zajęcia z Postępowania cywilnego oraz z Prawa cywilnego.

Publikacje

photo

Bezpłatne szkolenia online z systemu LEX

LEX to bezpieczne, kompletne i aktualne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących szerokiej informacji prawnej. Stanowi połączenie najwyższej jakości i wiarygodności wydawnictwa Wolters Kluwer, starannie opracowanych treści oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomocnych w korzystaniu z potężnej bazy wiedzy. Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online!

Katalog szkoleń znajdziecie [tutaj]

Bez tytułu

prof. Ryszard Jaworski – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego

Pan Profesor Ryszard Jaworski, dotychczasowy Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od października będzie pracował jako Wykładowca i Kierownik Katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Na stanowisku Kierownika Katedry w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej przejmie odpowiedzialność za praktyczny profil kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zainteresowania badawcze Pana Profesora to głównie: Badania poligraficzne, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Biegli i przeprowadzanie ekspertyz, Wykrywanie i dowodzenie zabójstw, Balistyka sądowa, Postęp technologiczny a możliwości wykrywacze i dowodowe, Funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Publikacje