fb bg Cze

 

Zapraszamy prelegentów do udziału w Konferencji „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.”

Termin: 07.10.2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Konferencja „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.” będzie poruszała następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot pytań
  2. Sądy uczestniczące w procedurze
  3. Istotne elementy postępowania
  4. Status stron
  5. Ocena efektywności tej formy współpracy sądowej

Naszym zamiarem jest przybliżenie Państwu tematu współpracy instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, poprzez wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków odnośnie formułowanych pytań prawnych.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematyką konferencji.
Wystąpienia prelegentów będą dobrą okazją do zaprezentowania własnych ocen i postulatów odnośnie form współpracy sądowej w procedurze pytań prawnych/prejudycjalnych. Jesteśmy przekonani, że konfrontacja osobistych doświadczeń jej uczestników ze stanowiskiem doktrynalnym stanowić będzie wartość zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą trudno przecenić.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz tekstem (referatem) przyjmujemy do 31.07.2019 r.

na adres mailowy: krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. K. Wojtowicz

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w tegorocznym numerze naszego czasopisma „Państwo Prawne”, dlatego też zwracamy się z prośbą o ich redagowanie zgodnie z wymogami wydawniczymi czasopisma określonymi w „Informacjach dla autorów”, na stronie internetowej
https://www.prawowroclaw.edu.pl/nauka/wydawnictwo/panstwo-prawne/informacje-dla-autorow/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT.

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami! http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl