UNISS foto

NOWA UCZELNIA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Sassari, zlokalizowany w drugim co do wielkości mieście Sardynii. Uczelnia leży na wzgórzach z widokiem na cieśninę między północną Sardynią, a południowym wybrzeżem Korsyki.

Uniwersytet powstał w 1562 i od samego początku promuje i rozwija swój międzynarodowy charakter. Wspiera aktywny udział wszystkich członków w życiu Uniwersytetu i ułatwia ich integrację. Składa się z 13 wydziałów, które współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, badawczymi oraz instytutami. Oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, zaawansowane programy szkoleniowe i projekty wymiany międzynarodowej.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów Prawa.

Szczegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stronie https://en.uniss.it/

Studiuj równolegle dwa kierunki

Studiuj Cyberprzestępczość za darmo

KONKURS Studiuj Cyberprzestępczość za darmo!

Studiuj Cyberprzestępczość za darmo

 

Cyberprzestęczość to zbrodnie XXI wieku. Już nie tylko elektroniczna bankowość musi chronić interesy Klientów przed atakami. Dziś każdego dnia firmy transferują do internetu ogromne ilości danych wrażliwych. Coraz więcej działań jest prowadzonych w chmurze. W sieci znajdują się dane naszych inteligentnych, zarządzanych z komórki domów, aplikacji, systemów telemedycznych czy poczty. Do internetu przenosi się obieg dokumentów, także tych urzędowych, firmowych czy samorządowych.

Elektroniczne dzienniki, dokumentacja medyczna czy biznesowa – to nie tylko wygoda ale też spore zagrożenie. Dziś, przestępczość przenosi się do sieci. To tam współcześni zbrodniarze szukają ofiar, którym mogą zabrać tożsamość, pieniądze czy poufne dane.
By z nimi skutecznie walczyć Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu utworzyła całkiem nową ścieżkę kształcenia. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu z prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Uczelnia uruchamia w roku akademickim 2019/2020 specjalność Cyberprzestępczość.

To jedyna taka okazja, by uczyć się fachu od najlepszych.

A teraz dodatkowo okazja jakiej jeszcze nie było!

Wspólnie z blogiem Crazy Nauka i serwisem MamStartup Uczelnia przygotowała konkurs, w którym do wygrania jest czesne za pierwszy rok studiów!
Osoba, która zwycięży będzie zwolniona z opłaty czesnego za studia przez pierwsze dwa semestry, niezależnie czy wybierze studia stacjonarne czy zaoczne.

Zasady oraz regulamin Konkursu dostępne są poniżej

rocznica  www

Jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Rok 2019 poświęcony jest obchodom 100-lecia Policji Państwowej.

Z tej okazji wczoraj w Prawosławnej parafii cywilno-wojskowej odbyło się nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy Policji i ich rodzin. Po skończonym nabożeństwie gościliśmy Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Pana Nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Naczelników Wydziałów KWP we Wrocławiu.

Korzystając z okazji Pani Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic złożyła wszystkim zgromadzonym gościom życzenia satysfakcji z wykonywania Służby w poczuciu jej wartości i społecznego znaczenia.

 

obrony  www

Obrony prac magisterskich 2019

SIODO

Podpisanie Porozumienia ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W dniu 1 lipca 2019 roku Rektor Wyższej Szkoły Prawa prof. dr hab Urszula Kalina-Prasznic podpisała Porozumienie z Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, przestrzegania oraz rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, wiedzy specjalistycznej i podnoszenia kompetencji zawodowych.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do współpracy w zakresie popularyzacji ochrony prywatności, działalności edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej.

Celem wspólnych działań jest m. in. podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej, profesjonalnych umiejętności, działań praktycznych oraz doskonalenie mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

 

SIODO porozumienie www