Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Sassari, zlokalizowany w drugim co do wielkości mieście Sardynii. Uczelnia leży na wzgórzach z widokiem na cieśninę między północną Sardynią, a południowym wybrzeżem Korsyki.

Uniwersytet powstał w 1562 i od samego początku promuje i rozwija swój międzynarodowy charakter. Wspiera aktywny udział wszystkich członków w życiu Uniwersytetu i ułatwia ich integrację. Składa się z 13 wydziałów, które współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, badawczymi oraz instytutami. Oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, zaawansowane programy szkoleniowe i projekty wymiany międzynarodowej.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów Prawa.

Szczegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stronie https://en.uniss.it/

Studiuj równolegle dwa kierunki

Rok 2019 poświęcony jest obchodom 100-lecia Policji Państwowej.

Z tej okazji wczoraj w Prawosławnej parafii cywilno-wojskowej odbyło się nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy Policji i ich rodzin. Po skończonym nabożeństwie gościliśmy Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Pana Nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Naczelników Wydziałów KWP we Wrocławiu.

Korzystając z okazji Pani Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic złożyła wszystkim zgromadzonym gościom życzenia satysfakcji z wykonywania Służby w poczuciu jej wartości i społecznego znaczenia.

 

W dniu 1 lipca 2019 roku Rektor Wyższej Szkoły Prawa prof. dr hab Urszula Kalina-Prasznic podpisała Porozumienie z Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, przestrzegania oraz rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, wiedzy specjalistycznej i podnoszenia kompetencji zawodowych.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do współpracy w zakresie popularyzacji ochrony prywatności, działalności edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej.

Celem wspólnych działań jest m. in. podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej, profesjonalnych umiejętności, działań praktycznych oraz doskonalenie mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

 

SIODO porozumienie www