Rekrutacja w wojewódzkim inspektoracie ruchu drogowego

Zostaliśmy pisemnie poproszeni przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu o poinformowanie naszych studentów oraz absolwentów o trwającym naborze na Inspektora Transportu Drogowego.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji we Wrocławiu ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1
 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji w Legnicy ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1
 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji w Kłodzku ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 roku.

Szczegóły rekrutacji dostępne są w linku poniżej:

http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-44.html

 

 

 

Bezpłatny projekt dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” rozpoczęła realizację projektu pn. „GraduatON”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
– profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
– wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
– materiałów szkoleniowych;
– wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
– zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
– dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 

KONFERENCJA “STANDARDY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE” – AKTUALNE WYZWANIA PERSPEKTYWY ROZWOJU

  W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”. Była ona organizowana i współfinansowana ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego w […]