Informujemy, że nie ma konieczności, aby osobiście przedłużać ważność legitymacji. Szczegółowe informacje potwierdzające ważność legitymacji znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego.

Miło nam poinformować, że od poniedziałku tj. 1 czerwca otwieramy dla Was Biuro Rekrutacji. Cieszymy się, że już za chwilę będziemy mogli zobaczyć Was osobiście, nie zapominamy jednak o zasadach bezpieczeństwa.

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa, zaleca się:

 • postępowanie według procedur obowiązujących w Uczelni,
 • dezynfekcję rąk,
 • założenie maseczki ochronnej,
 • zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

 

Biuro Rekrutacji będzie otwarte dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

Istnieje również możliwość przesłania do nas kompletu dokumentów przez Pocztę Polską lub kurierem na adres:

 

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Prawa

ul. Św. Jadwigi 12

50-226 Wrocław

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub funkcjonowania biura, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl lub telefonicznego 71-71-88-111

Godziny pracy Biblioteki

Szanowni Studenci!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zbiory Biblioteki WSP udostępniane będą dla studentów, w soboty 6, 13, 20, 27 czerwca oraz w niedzielę 14 czerwca 2020 r. w godz. 9.00-16.00.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w Bibliotece wszystkim jej użytkownikom, wolny dostęp do półek oraz do czytelni zostaje zawieszony do odwołania.

Materiały biblioteczne udostępniane będą przez bibliotekarza po uprzednim złożeniu zamówienia/rezerwacji korzystając z katalogu online KOHA. O realizacji zamówienia/rezerwacji poinformuje email systemowy, wysłany z domeny @prawowroclaw.edu.pl

W razie problemów ze złożeniem zamówienia/rezerwacji poprzez swoje konto biblioteczne, prosimy o kontakt telefoniczny 71 71 88 140 lub emailowy biblioteka@prawowroclaw.edu.pl, korzystając ze swoich emaili uczelnianych.

Opłaty za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych do 31 października 2020 r. nie będą naliczane, ani pobierane.

Uwaga!

Studenci III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego i V roku Prawa, składający prace dyplomowe, mogą dokonać zwrotu wypożyczonych materiałów do biblioteki,w dniu złożenia w dziekanacie swojej pracy dyplomowej w wersji drukowanej.Pozostali Studenci posiadający materiały wypożyczone z biblioteki, będą mieli przedłużony termin zwrotu do dnia 10 października 2020 r. W związku z tym nie ma konieczności przynoszenia ich do biblioteki w tym okresie. Prosimy pozostać w domu!

 

Nowe kody dostępu do baz informacji prawniczej

Szanowni Czytelnicy,

hasła do baz prawniczych LEX, LEGALIS oraz INFORLEX udostępnianych z ramienia Biblioteki WSP zostały zmienione.

Aby pozyskać nowe dane dostępowe należy:

 • napisać email na adres: biblioteka@prawowroclaw.edu.pl
 • w temacie wpisać: nowe hasła
 • e-mail musi być wysłany z Państwa imiennej poczty uczelnianej w domenie “@prawowroclaw.edu.pl”

Pracownik biblioteki w mailu zwrotnym odeśle Państwu kartę z aktualnymi loginami i hasłami.

Życzymy owocnego korzystania z oferowanych przez nas zasobów.

podatkowi liderzy

podatkowi liderzy

Drodzy Studenci,

Ministerstwo Finansów po raz 7. Organizuje konkurs pod tytułem : Podatkowi Liderzy.

Celem Konkursu jest akceleracja kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań.

Dla fiskusa ważna jest wiedza o potrzebach firm. Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców? Jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach? Jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy?

Waszym zadaniem, jako uczestników konkursu będzie zaproponowanie nowych ścieżek współdziałania biznesu z administracją skarbową.

Konkurs da Wam możliwość, aby zaangażować się do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem” należy wysłać do 24 maja 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy należy dołączyć CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

 • 24 maja 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń
 • do 31 maja 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
 • 4 – 12 czerwca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne
 • do 19 czerwca 2019 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/finanse

Podatkowym liderom Ministerstwie Finansów oferuje staż, w ramach którego przewidywane są m.in.:

 1. udział stażystów w pracach grup roboczych, zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem systemu podatkowego,
 2. możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.
komunikat

Informujemy, że od 15 maja 2020 roku funkcję Prorektora ds.dydaktyki w Wyższej Szkole Prawa pełni Pan dr Marcin Rudnicki.

Biblioteka

Szanowni Czytelnicy,

hasła do baz danych LEX, LEGALIS oraz INFORLEX udostępnianych z ramienia Biblioteki WSP zostały zmienione. Aby pozyskać nowe dane dostępowe należy:

• napisać maila na adres: biblioteka@prawowroclaw.edu.pl,

• w temacie wpisać: nowe hasła,

• e-mail musi być wysłany z Państwa imiennej poczty uczelnianej w domenie “@prawowroclaw.edu.pl”.

Pracownik biblioteki w mailu zwrotnym odeśle Państwu kartę z aktualnymi loginami i hasłami.

Życzymy owocnego korzystania z oferowanych przez nas zasobów.

termin ważności legitymacji
Konsultacje prawne
doradca zawodowy

Poszukiwana osoba na stanowisko: Doradca Zawodowy w Wyższej Szkole Prawa

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
poszukuje pracownika na stanowisko:

DORADCA ZAWODOWY

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • badanie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
 • przygotowanie diagnozy sytuacji zawodowej beneficjentów,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej,
 • monitoring losów zawodowych uczestników projektu,
 • współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe, prawo
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach), poświadczonego odpowiednimi dokumentami,
 • wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
 • umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej,
 • wysokich kompetencji interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • odporności na stres i umiejętności działania pod presją czasu,
 • gotowości do pracy w weekendy (obsługa projektu dla uczestników studiów niestacjonarnych),
 • gotowości podjęcia pracy od czerwca 2020 r.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych z obszaru rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw proaktywnych, umiejętności negocjacyjnych, wyznaczania celów i zadań, autoprezentacji, przedsiębiorczości i kreatywności bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie skierowanym do studentów WSP
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia finansowane przez Pracodawcę).

 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy projekty@prawowroclaw.edu.pl (CV oraz list motywacyjny, referencje) wpisując w tytule maila Doradca zawodowy

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

· Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12

· Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30.06.2020 roku

· Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, wysyłając informację na adres: projekty@prawowroclaw.edu.pl.