inauguracja wsp

JM REKTOR ORAZ SENAT WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA WE WROCŁAWIU


Serdecznie zapraszają do udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 1 października o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Prawa przy ul. Św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.


Program uroczystości:

1. Hymn państwowy.

2. Przemówienie inauguracyjne Władz Uczelni.

3. Przyjęcie nowych studentów do społeczności akademickiej – Immatrykulacja.

4. Pieśń Gaudeamus Igitur.

5. Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studenckiego.

6. Zakończenie uroczystości i pamiątkowe zdjęcia.

 

Z uwagi na ograniczania pandemii COVID-19 i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest tylko po wcześniejszym dokonaniu zapisów.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów w formularzu na naszej stronie: http://bit.ly/inauguracja-wsp-zapisy

Liczba miejsc jest ograniczona (30), decyduje kolejność zgłoszeń.

19 LISTOPADA 2020 – KOLEJNA SESJA EGZAMINU TOLES FOUNDATION I TOLES HIGHER

Kolejna sesja egzaminacyjna egzaminów TOLES przewidziana jest na 19 listopada 2020  w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12 w godzinach popołudniowych.

Cena egzaminu wynosi:
Dla studentów WSP:
TOLES FOUNDATION – 460 zł
TOLES HIGHER – 550 zł
Dla osób z zewnątrz:
TOLES FOUNDATION – 520 zł
TOLES HIGHER – 620 zł

Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 6 osób.
W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę za egzamin najpóźniej do 10 października 2020 r. na rachunek bankowy szkoły:
72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub HIGHER w dniu 19 listopada 2020.

Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Przypominamy również, że egzamin TOLES możnazdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników.

Drodzy Studenci,

zachęcamy Was do zapoznania się z komunikatem Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w sprawie założeń dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: kliknij, aby otworzyć.