Referendarz sądowy w Wyższej Szkole Prawa_WSP_600x360