Termin ważności legitymacji

KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI STUDENCKICH

W nawiązaniu do informacji MInisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że:

  • legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu
  • dotyczy to też legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni

Nie trzeba więc stawiać się na uczelni, aby przedłużyć ważność legitymacji.