Informujemy, że nie ma konieczności, aby osobiście przedłużać ważność legitymacji. Szczegółowe informacje potwierdzające ważność legitymacji znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego.