Adwokat dr Anna Supranowicz

Adwokat, od 19 stycznia 2012 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2001-2012 pracownik Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, w tym w latach 2006-2012 na stanowisku asystenta sędziego.
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autorka publikacji związanych z problematyką prawną, publikowanych na łamach m.in. “Państwa i Prawa”.