Wprowadzone przez MarketingWSP

Podsumowanie I edycji Nocnego Kursu Prawa

Pierwsza edycja Nocnego Kursy Prawa – projektu organizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu i dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – dobiegła końca. Niezwykle aktualne i ciekawe problemy prawne podjęte w ramach jej dziesięciu wykładów spotkały się z dużym, wręcz nieoczekiwanym przez Organizatora, zainteresowaniem. Każde ze spotkań z […]

Postępowanie przed sądem karnym

Pismem wszczynającym postępowanie karne jest akt oskarżenia. Prokurator sporządza go, gdy jest przekonany, że doszło do popełnienia przestępstwa. W akcie oskarżenia prokurator wskazuje przede wszystkim dane osobowe oskarżonego, zarzut oraz przytacza uzasadnienie aktu. W ramach uzasadnienia wyjaśnia się okoliczności istotne dla sprawy przytaczając na ich poparcie dowody. Akt oskarżenia sporządzany jest przez prokuratora w terminie […]

Przebieg postępowania przygotowawczego

Poza sytuacjami, gdy postępowanie przygotowawcze wszczynane jest w oparciu o własną wiedzę organów ścigania z urzędu, zasadniczym wstępem do procedury jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to czynności podejmowana ustnie lub pisemnie, w ramach której organy ścigania informowane są o zaistniałym zdarzeniu, wobec którego istnieje możliwość kwalifikacji jako czynu przestępnego. Co istotne, złożenie zawiadomienia […]

Zapisy na kurs przygotowawczy do egzaminu TOLES

Już w październiku ruszają kursy przygotowawcze do egzaminu TOLES!  Intensywne kursy typu „crash course” mające na celu zapoznanie się z formą egzaminu. Podczas kursu uczestnicy omawiają i pracują nad arkuszami egzaminacyjnymi na danym poziomie. Kursy odbywają się online – na platformie Teams. Wszystkie osoby zainteresowane kursem przygotowawczym do egzaminu TOLES zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które […]

Przedłużenie rekrutacji na rok akademicki 22/23

Drodzy Kandydaci, Informujemy, że przedłużamy rekrutację na rok akademicki 2022/2023. Jeżeli nie zdążyłeś złożyć dokumentów we wrześniu, możesz jeszcze w październiku dołączyć do grona naszych studentów. Wybierz studia w trybie dziennym lub zaocznym i zdobywaj wiedzę przez praktykę, studiując Prawo lub Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Kryminologia i Kryminalistyka. Rekrutacja trwa do 31 października 2022 r. lub […]

Pozytywna ocena projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+

Ocena raportów końcowych projektów nr 2019-1-PL01-KA103- 063694 oraz nr 2020-1-PL01-KA103-078907 realizowanych w ramach programu Erasmus+ Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja programu Erasmus+ oceniła pozytywnie zakończone dwa projekty realizowane w Wyższej Szkole Prawa od roku 2019. Obejmowały one wyjazdy zagraniczne dla studentów na studia do Hiszpanii oraz wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne dla kadry i pracowników […]

Porozumienie w sprawie praktyk z WSA we Wrocławiu

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego mamy bardzo dobrą wiadomość dla studentów kierunku Prawo. Nasza Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu . Z ramienia Organizatora Praktyk porozumienie sygnował Prezes WSA Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, natomiast z ramienia Wyższej Szkoły Prawa Prorektor ds. dydaktyki dr Marcin […]

Wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022

Wyższa Szkoła Prawa po raz kolejny współorganizuje Dolnośląski Festiwal Nauki, największą imprezę popularyzującej naukę w naszym regionie! W tym roku w ramach festiwalu zapraszamy na 8 ciekawych wykładów z zakresu prawa, kryminalistyki oraz nauk penalnych. Wszystkie wykłady odbędą się w siedzibie naszej Uczelni, w samym centrum Wrocławia, na ul. św. Jadwigi 12. Dla Uczestników festiwalu […]