Prawo w social mediach – na co uważać?

  Historia prawa sięga już starożytności i pierwotnie mówi o nim jako o pewnego rodzaju umowie zawartej pomiędzy ludźmi. Porozumienie ma na celu zapewnić człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, dopiero wtedy może on uczyć się, rozwijać i działać na korzyść społeczeństwa. Dzięki jasno przedstawionym zasadom ludzie znają swoje ograniczenia oraz są świadomi, czego powinni się spodziewać ze […]