5 powodów, dla których warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

5 powodów, dla których warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to coraz popularniejszy wybór wśród absolwentów szkół średnich. To świetna opcja dla wszystkich tych, których pasjonuje temat bezpieczeństwa państwa w różnych wymiarach (międzynarodowym, krajowym czy lokalnym) oraz sposobów jego zapewnienia i utrzymywania. Z racji swojej interdyscyplinarności, to kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach, poszukujących wyzwań w zakresie zapobiegania przestępczości, kryminalistyki, zarządzania kryzysowego czy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Na czym jednak dokładnie skupiają się studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co to za kierunek?

Kierunek ten to przede wszystkim wszechstronne podejście do bezpieczeństwa państwa . Aby stać na jego straży, konieczna jest znajomość nie tylko obowiązującego prawa, ale również szeregu zagadnień z zakresu administracji, historii, penitencjarystyki, wojskowości czy nawet psychologii. Z tego powodu, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studenci kształcić będą się w zakresie właściwego zabezpieczania imprez masowych, ale również zapobiegania i reagowania na wszelkie objawy przestępczości indywidualnej oraz zorganizowanej, również w zakresie praktycznych zajęć z technik interwencji. Duży nacisk kładzie się także na teorię przestępstw, czyli kryminologię wraz z metodami działania sprawców, zachowaniem na miejscu zdarzenia, ustalaniem motywów popełniania czynów czy tworzeniem profilu psychologicznego sprawcy. Co więcej, dzięki praktycznemu wymiarowi nauczania, studenci poznają sposoby realizacji czynności kryminalistycznych wraz zasadami procesowo-wykrywczymi. Wszystkie te czynniki sprawiają, że kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne kształci specjalistów, zdolnych do dokładnej oceny i analizy zjawisk przestępczych. 

5 powodów, dla których warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

Swoją rosnącą popularność Bezpieczeństwo wewnętrzne zawdzięcza fachowemu i praktycznemu podejściu do zagadnień z wielu dziedzin. Obejmując zarówno prawo i administrację oraz elementy politologii wraz
z psychologią w kryminalistyce, to kierunek oferujący absolwentom szeroki wachlarz możliwości. Przedstawiamy 5 powodów dlaczego studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

1. Studenci specjalności takich jak Kryminologia i kryminalistyka, zyskują szansę na zdobycie unikatowej specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych od ekspertów pełniących przez wiele lat służbę w Policji. Poznają m.in. sposoby zabezpieczania śladów, odtworzenia przebiegu zdarzenia, profilowania sprawcy, a także różne dziedziny kryminologii – na przykład suicydologię (naukę o samobójstwach) czy wiktymologię (naukę o ofiarach przestępstw). 

2. Tym, co obecnie wpływa na coraz większe zainteresowanie Bezpieczeństwem wewnętrznym jest nowoczesne podejście do zmieniającego się świata, czego odzwierciedlenie znajdziemy w specjalności takiej jak Cyberbezpieczeństwo.  Znaczenie kształcenia w kierunku zapobiegania cyberprzestępczości rośnie wraz z ciągłym postępem technologicznym. Sformowanie w Policji służby ds. zwalczania cyberprzestępczości oraz powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni daje możliwości połączenia w przyszłości wiedzy nabytej na studiach ze służbą w formacjach mundurowych.

3. Obecnie w większości  firm czy instytucji kluczowe jest bezpieczeństwo danych i informacji cyfrowych. Z tego też powodu na rynku pracy znacznie częściej poszukiwani są eksperci w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorstwa

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne należy do nauk społecznych, które swoje odzwierciedlenie znajdują w wielu sektorach życia codziennego. Ukończenie tego kierunku umożliwia więc późniejsze zatrudnienie w wielu formacjach mundurowych, instytucjach państwowych, samorządowych, ale i firmach prywatnych 

5. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, umożliwiają zdobycie umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Umiejętności absolwentów okażą się więc niezwykle cenne nie tylko w Policji, ale także w instytucjach takich jak Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna Służba Ochrony Państwa czy służby specjalne, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne? 

Wybierając uczelnię z kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne, należy zweryfikować zarówno jakość nauczania teoretycznego, jak i podejście do praktycznego wymiaru kształcenia. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu traktuje obydwa zagadnienia priorytetowo. Studenci uczą się od doświadczonych ekspertów oraz pasjonatów, do których należą  funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych, biegli sądowi czy też eksperci z różnych dziedzin prawa. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu pomoże przyszłemu absolwentowi w przygotowaniu przed rozpoczęciem kariery zawodowej. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami z sektora bezpieczeństwa, studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty staży i praktyk – wraz ze wsparciem w postaci doradztwa zawodowego. Do dodatkowych atrybutów uczelni należą spotkania z doświadczonymi specjalistami i praktykami. Studenci mają szansę na spotkanie z przewodnikiem psa służbowego, kontrterrorystą, weteranem misji zagranicznych, profilerem, grafologiem, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji, negocjatorem policyjnym, specjalistą przestępczości stadionowej, przedstawicielem Centralnego Biura Śledczego Policji czy naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. Studenci mogą swobodnie rozwijać się także poza programowymi zajęciami, dołączając do jednego z kół naukowych, czy organizacji studenckich. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu  oferuje studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, które realizowane są w ramach trzech specjalnościach Cyberbezpieczeństwo, Kryminologia oraz Zarządzanie kryzysowe


Cyberbezpieczeństwo kładzie nacisk przede wszystkim na zagrożenia cyfrowe. Absolwenci będą w stanie rozpoznawać i zapobiegać przestępczości, dokonywanej z użyciem systemów teleinformatycznych. Nauczą się też prowadzić analizę śledczą informacji w cyberprzestrzeni czy zabezpieczać sprzęt elektroniczny do badań przez biegłych informatyków. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo systemów komputerowych to kluczowa kwestia nie tylko dla sieci firmowych czy wewnętrznych, ale także dla bezpieczeństwa całego kraju. Dlatego właśnie Cyberbezpieczeństwo uczy na przykład tajników wykrywania cyber włamań oraz informatyki śledczej.

 

Kryminologia i kryminalistyka to specjalność dla wszystkich pasjonatów zagadek kryminalnych i czynności kryminalistycznych prowadzonych na miejscach zbrodni. Studenci poznają tu w praktyce metody funkcjonowania organów dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, dokumentowania czynności przez Policję. W pracowni kryminalistycznej uczą się zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, korzystania z takich narzędzi, jak lupka daktyloskopijna oraz pędzle i proszki ferromagnetyczne. Sprawdzeniem wiedzy praktycznej są zajęcia z przygotowywania dokumentacji procesowej
i  symulacje rozpraw sądowych, w których studenci wcielają się w rolę adwokatów, prokuratorów i sędziów.


Zarządzanie Kryzysowe to studia, kształcące specjalistów od zagrożeń, destabilizujących system państwa. Sytuacje kryzysowe dzieli się na niemilitarne i militarne. Kryzysy niemilitarne mogą wynikać z działania sił natury lub być spowodowane przez człowieka. Zwykle powodują zagrożenia dla dużej liczby osób i na znacznym obszarze. Jako przykład należy podać klęski żywiołowe,  katastrofy budowlane, awarie instalacji przemysłowych czy skażenia. W każdym z przedstawionych przypadków, państwo potrzebuje ekspertów, zdolnych sprostać wyzwaniom organizacyjnym, logistycznym i ratowniczym. Specjalność Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa pomoże zdobyć umiejętności w zakresie analizy zagrożeń, sporządzania planów reagowania, prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych, czy rekonstrukcji zniszczonej  infrastruktury oraz wznowienia funkcjonowania obiektów publicznych.

 

Co po studiach?

Każda ze specjalności studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantuje interesujące możliwości zawodowe. Absolwent Kryminologii i kryminalistyki Wyższej Szkoły Prawa będzie mógł znaleźć zatrudnienie w szeregach służb mundurowych: policyjnych, wojskowych, penitencjarnych czy celno-skarbowych. Jego CV okaże się też atrakcyjne dla prywatnych firm detektywistycznych czy ochroniarskich. Specjalność Cyberbezpieczeństwo pozwoli na zatrudnienie w sektorze informatycznym, jak i w wielu korporacjach oraz przedsiębiorstwach np. na stanowisku administratora bezpieczeństwa danych. Absolwenci Zarządzania kryzysowego natomiast będą mogli szukać pracy m.in. w Wydziałach i Centrach Zarządzania Kryzysowego, jak i w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Dla absolwentów wszystkich specjalności otworem będą stały drzwi wielu struktur administracji państwowej,  samorządowej oraz wszelkich organów ds. bezpieczeństwa publicznego. 

Poznaj możliwości wszystkich specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Elementy kryminalistyki w pracy detektywa

Tematyka detektywistyczna w życiu codziennym towarzyszy nam zarówno w literaturze, jak i kinematografii.
O ogromnym zainteresowaniu tą dziedziną świadczą chociażby bestsellerowe publikacje autorów, takich jak Agatha Christie, czy Artur Conan Doyle. Co jednak sprawia, iż czytelnicy tak chętnie sięgają po tytuły, zakrawające o tematykę detektywistyczną? Czy to zainteresowanie wynikające z zamiłowania do grozy i chłodnej dedukcji,

a może zachwytu nad niebywałą inteligencją bohaterów, objawiającą się umiejętnością szybkiego łączenia faktów? Czy aby na pewno świat detektywa jest wyłącznie fantastyczny, a wartka akcja, zarezerwowana jedynie dla nierealistycznych bohaterów? Nic bardziej mylnego, branża detektywistyczna to rozwinięta gałąź biznesu, która wbrew pozorom nie funkcjonuje tylko w “podziemiu”. Owiany tajemnicą zawód, znany nam
z książek, naprawdę istnieje, a sama jego specyfika jest niezwykle zajmująca. Poznanie wszystkich wartości oraz warunków pracy detektywa umożliwiają studia kryminalistyczne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. 

 

Kim jest detektyw?

 

Zapytani o charakterystyczne dla detektywa atrybuty, wymienimy przedmioty takie jak długi płaszcz, czarne okulary, czy lupa. Wizerunek, ten kojarzy nam się z przerysowaną postacią, wykreowaną przez świat filmu, który jednak  w rzeczywistości daleki jest od sylwetki współczesnego detektywa. Na podstawie słownikowej definicji, detektyw to osoba, która zajmuje się wszelkiego rodzaju dochodzeniami w zakresie spraw kryminalnych. Może prowadzić prywatne biuro śledcze, przez które świadczy usługi na podstawie zdobytej licencji. Detektyw to również funkcjonariusz policji, który wykonuje szeroko rozumiane czynności operacyjno-rozpoznawcze, wymagające szczególnej dyskrecji. Jego posada jest utajniona ze względu na wysokie ryzyko zagrożenia dla prowadzonej sprawy kryminalnej. 

 

Czym jest kryminalistyka?

 

Podczas rozwiązywania spraw o charakterze penalnym, wymagane są konkretne umiejętności i orientacja w zasobach współczesnej wiedzy. Zdobycie takich kwalifikacji umożliwia nauka zwana kryminalistyką. Jej cele określa się w oparciu o przeprowadzone badania i liczne obserwacje. Dzięki nim zyskujemy zdolność do usystematyzowania metod działania przestępców oraz wyróżnienia kierunków ich motywacji. Eksperci
w dziedzinie kryminalistyki potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę do rozpoznawania i wykrywania patologicznych zjawisk społecznych. Kryminalistyka swoje tezy uzasadnia empirycznymi doświadczeniami, które ułatwiają zdobywanie kluczowych dowodów w przeprowadzanych śledztwach. Jest także stale, rozwijającą się dziedziną nauki, wykorzystującą do swojego rozwoju współczesne osiągnięcia nauki biologicznej i najnowocześniejsze technologie. 

 

Różnice pomiędzy kryminologią, a kryminalistyką

 

Kryminologia i kryminalistyka, to dwa pojęcia, które często mylnie traktowane są jako tożsame. Posiadają cechy wspólne takie jak zainteresowanie przestępstwem, czy korzenie wywodzące się z nauk medycznych, jednak w gruncie rzeczy stanowią dwie odrębne dziedziny.
W poszukiwaniu różnic warto przytoczyć definicje zaproponowane przez profesora kryminalistyki Tadeusza Hanauska w książce “Kryminalistyka: zarys wykładu”. W jego opinii kryminologia odpowiedzialna jest stricte za przestępcę i popełnione przez niego wykroczenia. Dodatkowo obejmuje zagadnienia, wchodzące w skład wszelako rozumianej sfery patologii życia społecznego. Kryminalistykę opisuje natomiast jako naukę o metodach
i środkach, dzięki którym eksperci zwalczają przestępczość. Opracowują oni sposoby wykrywania wszelkich zaistniałych patologii społecznych i na podstawie wyników własnych badań starają się im zapobiegać.

 

Jak wygląda praca detektywa?

 

Pierwsze regulacje prawne dotyczące zawodu detektywa w Polsce pojawiły się dopiero w 2001 roku. Przed ich uprawomocnieniem śledczy podlegali jedynie tak zwanemu prawu samowoli. Współcześnie do legalnego wykonywania zawodu konieczne jest uzyskanie licencji detektywistycznej
i spełnienie warunków takich jak:

 

 • ukończenie 21 roku życia;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • minimalne wykształcenie średnie;
 • zdolność do wykonywania czynności prawnych;
 • orzeczenie lekarskie, mówiące o braku przeciwwskazań i dobrym stanie zdrowia psychicznego kandydata;
 • otrzymanie pozytywnej opinii komendanta policji
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym cyklu szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych i znajomości prawa.

 

Praca detektywa nie należy do grona zawodów, które można zamknąć
w określonych miarach czasowych, czy przypisać do konkretnego biura. Wymaga ona poświęcenia, determinacji i wyjątkowej odporności na stres. Współcześni detektywi swoją pracę mogą podzielić między trzy sektory zainteresowań. Oferują wsparcie w kierunkach gospodarczych, rodzinnych, jak i kryminalnych. Pierwsze z nich dotyczą kontroli potencjalnych kontrahentów, kredytobiorców, czy wszelkich nadużyć, praktykowanych
w firmach. W kwestiach rodzinnych najczęściej stanowią wsparcie przy rozprawach rozwodowych, szukają dowodów zdrady partnera, czy pomagają odnaleźć zaginionego członka rodziny. Ostatnią omawianą grupą jest działanie detektywów przy sprawach kryminalnych. Zajmują się oni wówczas oczyszczaniem klienta z postawionych mu zarzutów, lub  stanowią wsparcie w przypadku gróźb i szantaży. 

 

Jakie wyróżniamy techniki śledcze?

 

Głównym celem kryminalistyki jest poszukiwanie i eksploatacja technik śledczych, które stanowią niezbędny element pracy każdego detektywa. Przyczyniają się one do usprawnienia i przyspieszenia procesu rozwiązywania danej sprawy. Dobranie odpowiedniej dla danego śledztwa techniki, należy do obowiązków detektywa, dlatego tak ważne jest jego kompleksowe wykształcenie w tym zakresie.
Wyróżniamy techniki śledcze takie jak:

 

 • badanie dokumentów, które pod swoją nazwą kryje wszystkie dostępne nośniki informacji, mogące mieć szeroko rozumiane znaczenie prawne dla sprawy;
 • ekspertyzy, stanowiące dokładne omówienie przeprowadzonych badań przez specjalistów z danej dziedziny;
 • oględziny, które do przeprowadzenia wymagają posiadanie tak zwanego przedmiotu oględzin (obiektu), badania te opierają się na próbie kwalifikacji jego cech fizycznych np. prawdziwości i trwałości;
 • przesłuchanie, nazywane także czynnością dowodową, mające na celu ustalenie informacji o faktach, zdarzeniach, czy osobach.

 

Posiadanie pełnej wiedzy na temat technik śledczych, umożliwia detektywom swobodne i sprawne posługiwanie się nimi w praktyce. 

Dyscypliny technik śledczych szczegółowo poznają studenci kierunku Kryminologia i Kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, którzy w trakcie studiów mają możliwość nauki od praktyków danego zawodu. 

 

Jak wygląda kwestia spadku przy braku testamentu?

 

Testament to forma rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. Tak zapisana ostatnia wola, staje się swego rodzaju zabezpieczeniem i jednocześnie zapewnieniem, że naszą własność odziedziczą wybrane przez nas osoby. Testament zazwyczaj kojarzy nam się z osobami ciężko chorymi lub w podeszłym wieku. Mimo to coraz więcej  osób sięga po tę formę przyszłego zabezpieczenia majątku, zdając sobie sprawę, że niemożliwym jest przewidzieć wszelkie życiowe scenariusze. Nie każdy jednak postępuje w taki sposób, przez co wciąż wiele spraw spadkowych regulowanych jest przez ustawę, a nie testament. Jak więc wygląda kwestia spadku przy braku testamentu?


Czym jest spadek, a czym testament?

 

Spadek to, według prawnej definicji, ogół praw i obowiązków, który po śmierci właściciela przechodzi na jego następców prawnych.  Prawa i obowiązki wliczane w skład spadku, mają zasadniczo charakter cywilno-prawny
i majątkowy. Testament zaś reguluje, kim są owi następcy, a następnie w jakiej kolejności i w jakiej części dziedziczą majątek. Dokument ten może przybierać różne formy. Najczęściej tworzony jest własnoręcznie
w formie pisemnej, chociaż czasem, dla szczególnego zabezpieczenia, spisywany jest w obecności notariusza. Prawo dopuszcza też możliwość złożenia testamentu w formie ustnej, ale zapisy
Kodeksu cywilnego wymagają obecności konkretnego urzędnika oraz dwóch świadków.
W wyjątkowych przypadkach testament, nazywany podróżnym, bywa też tworzony na pokładzie statku morskiego lub powietrznego przed jego dowódcą i w obecności dwóch świadków.

 

Spadek, a brak testamentu

 

Testament nabiera mocy prawnej w momencie śmierci spadkodawcy. Jeśli jest on sporządzony prawidłowo, skutkuje dziedziczeniem drogą testamentową. W takim przypadku to spadkodawca, poprzez testament, wskazuje spadkobierców. Zdarza się jednak, że testament nie został spisany lub  uznano go za nieważny. Kodeks cywilny przewiduje trzy główne przesłanki nieważności testamentu. Po pierwsze, jeśli został sformułowany w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji. Po drugie, jeśli zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia błędu. Po trzecie, jeśli testament został spisany pod wpływem groźby. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z trzech przesłanek lub całkowitego braku testamentu, dziedziczenie będzie odbywać się drogą ustawową.
Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa spadkowa, a tym samym podział spadku?

Reguły i kolejność dziedziczenia ustawowego


Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w  kilku przypadkach. Jak wspomniano wyżej, może to być brak testamentu lub jego nieważność, ale dodatkowo też odmowa lub niezdolność do dziedziczenia osób, powoływanych przez dany testament. Postępowanie spadkowe przewiduje następującą kolejność:

 

 • Małżonkowie i dzieci – Dziedziczenie przebiega w częściach równych poza tym, że małżonek nie może otrzymać mniejszej części spadku niż 25%. Jeśli zaś dzieci spadkodawcy nie będą mogły dziedziczyć, powołuje się dzieci ich dzieci. Małżonek nie będzie brany pod uwagę, jeśli pozostaje
  w separacji. 
 • Rodzice i rodzeństwo – W drugiej kolejności dziedziczenia znajdują się rodzice. Jeżeli dziedziczą z małżonkiem, ich udział w spadku wynosi również 25%. Jeśli nie ma ani dzieci, ani małżonka, rodzice dziedziczą spadek po równo. Jeżeli natomiast otwarcia spadku nie dożyje któryś
  z rodziców, następne w kolejce znajduje się rodzeństwo spadkodawcy. 
 • Dziadkowie, pasierbowie – Przy braku powyższych, dziedziczenie przypada po równo dziadkom spadkodawcy. Spadek może również przysługiwać tym dzieciom małżonka, których rodzice nie dożyli otwarcia spadku. Dzieje się tak w przypadku braku małżonka i innych powołanych przez ustawę do dziedziczenia krewnych. 
 • Jeśli brak będzie wszystkich powyższych lub ujawni się ich niezdolność do dziedziczenia, ostatnim spadkobiercą w kolejce stanie się państwo. Najpierw w postaci gminy, w której ostatni raz mieszkał spadkodawca. Jeśli nie uda się tego ustalić lub gdy osoba mieszkała za granicą, wówczas majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa. 

Czy można odrzucić spadek ustawowy?

 

Czasem odrzucenie spadku okazuje się słusznym wyborem, szczególnie jeśli wraz z majątkiem spadkodawca pozostawia po sobie zadłużenie finansowe. Majątek dziedziczony ustawowo można odrzucić, podobnie jak testamentowy. Prawo traktuje taką osobę, jakby nie dożyła otwarcia spadku, wyłączając ją z kolejności dziedziczenia. Odrzucenie swojej części spadku powoduje powołanie następnej osoby, według kolejności przewidzianej w ustawie. Każdy powołany do dziedziczenia ma 6 miesięcy na przyjęcie lub odmowę przyjęcia spadku. Termin ten liczony jest od momentu otwarcia spadku. Zdarzają się także wyjątki, na przykład, gdy spadkobierca nie był świadom śmierci spadkodawcy, bądź otwarcia spadku. Sam spadek odrzucić można notarialnie lub przed sądem – w formie pisemnej, ustnej.

Brak testamentu, a nabycie spadku przez konkretne osoby

 

Mimo że spisywanie testamentu wciąż nie jest wszechobecną praktyką, to z roku na rok staje się coraz popularniejsze. Pozwala na większą swobodę w wyborze dziedziczących i podziale częściowym majątku. Warto jednak pamiętać
o zasadach dziedziczenia ustawowego. Jego założeniem jest bowiem to, aby
w przypadku braku testamentu, przekazać prawo do dziedziczenia tym, którzy przynajmniej w teorii stanowili najbliższą rodzinę spadkodawcy. Kodeks Cywilny przewiduje dokładną kolejność i podział częściowy, o czym warto pamiętać,  jako że każdy z nas może być kiedyś powołany do dziedziczenia. 

 

Prawo spadkowe, a adopcja


Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje postępowania w przypadku dzieci, przysposobionych na drodze adopcji. 

 • adopcja pełna oraz całkowita, w których przysposobione dziecko dziedziczy spadek, na tych samych zasadach co potomstwo biologiczne, w tym po rodzeństwie, dziadkach i innych członkach rodziny adopcyjnej;
 • adopcja niepełna, w której przysposobione dziecko dziedziczy spadek, na tych samych zasadach, co potomstwo biologiczne tylko w wypadku śmierci rodziców, nie należy on jednak do grona spadkobierców rodzeństwa, dziadków, czy innych członków rodziny adopcyjnej. 

Brak spisanego testamentu często jest wynikiem nagłej śmierci lub choroby, która uniemożliwiła uporządkowanie spraw majątkowych jeszcze za życia. Znajomość prawa spadkowego, w sytuacji odejścia jednego z naszych bliskich, jest nieocenionym wsparciem, nie tylko dla rodziny, ale też zabezpieczeniem przed nieodpowiednim podziałem spadku między zstępnymi. Większą specjalistyczną wiedzę, a także umiejętność praktycznego spojrzenia na problem w tej, i wielu innych kwestiach prawnych dają studia prawnicze
w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

 

 

Wywiad w TVP Wrocław: dr Rafał Rybicki

Czy można na balkonach palić papierosy lub grille? Jakie przepisy regulują te aktywności? Co może zrobić lokator, któremu przeszkadza dym z balkonu sąsiada?

To były główne tematy spotkania w programie Rozmowa Faktów TVP Wrocław, którego gościem był nasz wykładowca dr Rafał Rybicki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem: https://bit.ly/3grKtGF

żałoba
Nekrolog

19 LISTOPADA 2020 – KOLEJNA SESJA EGZAMINU TOLES FOUNDATION I TOLES HIGHER

Kolejna sesja egzaminacyjna egzaminów TOLES przewidziana jest na 19 listopada 2020  w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12 w godzinach popołudniowych.

Cena egzaminu wynosi:
Dla studentów WSP:
TOLES FOUNDATION – 460 zł
TOLES HIGHER – 550 zł
Dla osób z zewnątrz:
TOLES FOUNDATION – 520 zł
TOLES HIGHER – 620 zł

Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 6 osób.
W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę za egzamin najpóźniej do 10 października 2020 r. na rachunek bankowy szkoły:
72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub HIGHER w dniu 19 listopada 2020.

Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Przypominamy również, że egzamin TOLES możnazdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników.

Praktyki absolwenckie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Informujemy, że zostały wolne miejsca na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Wszystkie potrzebne informacje można odnaleźć po kliknięciu w link.

Stresujesz się rozmową kwalifikacyjną po angielsku?

Czy znasz już najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej? A może nie wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku przez telefon?

Okazuje się, że rozmowa w języku angielskim nie jest tak łatwa, jak mogłoby się nam wydawać. Każdy szczegół ma znaczenie, przede wszystkim jak aplikujemy na wysokie stanowisko.  Dlatego, też warto jest się dobrze do niej  przygotować.

Obejrzenie rozmowy kwalifikacyjnej na YouTube, przygotowanie listy sukcesów i osiągnięć czy przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej z inną osobą   to tylko niektóre z rad, o których dowiesz się po przeczytaniu artykułu.

Znaleźliśmy również dla Ciebie idealnego e-booka, który pozwoli Ci  powtórzyć zwroty, które pomogą Ci napisać skuteczne CV i list motywacyjny po angielsku, zapraszamy do lektury.

Źródło: https://interviewme.pl/blog/rozmowa-kwalifikacyjna-po-angielsku

Jak znaleźć staż i praktyki na wakacje? Kompletny przewodnik.

Chcesz dowiedzieć się  m.in.

 • Jak, gdzie i kiedy szukać stażu i praktyk, które zwiększą Twoje szanse na pracę?
 • Co krok po kroku powinieneś zrobić, żeby zwiększyć swoją przewagę nad innymi studentami i dostać się na najlepszy staż?
 • Jak szukać i znaleźć płatne praktyki studenckie?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj: “Jak znaleźć staż i praktyki na wakacje? Kompletny przewodnik.” (https://interviewme.pl/blog/staz-praktyki-jak-szukac)