Czwarta Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. “Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji k.p.k. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma” – relacja

Cykliczna Czwarta Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma” odbyła się w dniu 22 maja 2015 r. w murach Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Zgromadziła ona liczne grono uczestników z całego kraju, w tym 9 prelegentów.

Organizatorzy wybrali na temat konferencji problematykę dotyczącą dowodów z dokumentów wobec nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która została wprowadzona ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Decyzja o wyborze tematu konferencji naukowej wydaje się trafna, ze względu na doniosłe znaczenie postępowania dowodowego w polskim procesie karnym. Dzięki dużej różnorodności tematyki referatów, które przedstawiały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty charakterystyki poszczególnych środków dowodowych, zaprezentowany materiał stanowił niezwykle rzetelne i szerokie spojrzenie na możliwości organów procesowych i stron, w dążeniu
do urzeczywistnienia zasady prawdy materialnej i dokonaniu właściwych ustaleń faktycznych.

Prelegentami byli:

  • Dr Jolanta Grębowiec – wykład inauguracyjny pt. „Psychologiczne i neurofizjologiczne aspekty pisma i ich zastosowanie w kryminalistyce”,
  • Dr Justyna Żylińska – referat pt. „Autonomia biegłego w kontekście czynności organu procesowego związanych z kierowaniem ekspertyzą pismoznawczą – refleksje na tle praktyki karno-procesowej”,
  • Dr Paweł Falenta – referat pt. „Rola i współpraca z biegłym z zakresu badania dokumentów – próba oceny projektu nowej ustawy o biegłych”,
  • Mgr Ewelina Sznajderska– referat pt. „Lingwistyka kryminalistyczna i jej zastosowanie w problematyce badań autentyczności dokumentów prywatnych w sprawach karnych”,
  • Paweł Jagielski, Marta Pabirowska – referat pt.,, Kryminalistyczne aspekty badania pisma na potrzeby procesu karnego’’,
  • Dr Grzegorz Kopczyński – referat pt. „Problematyka zadawania pytań podczas przesłuchania konfrontacyjnego biegłych z zakresu badań pisma ręcznego”,
  • Dr Magdalena Kornak – referat pt. „Dowód z opinii pismoznawczej a prawo oskarżonego do obrony”,
  • Dr Jolanta Jabłonkowska – referat pt. „Sztuka interpretacji pisma. Historia grafologii”,
  • Mgr Marta Stanisławska – referat pt. „Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.