dr Anna Krajewska-Smardz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Za doktorat z zakresu zarządzania relacjami otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej sektora szkół wyższych związane z zarządzaniem uczelnią niepubliczną.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego w Wyższej Szkole Handlowej. Od 2011 roku pracowała jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Turystyce wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Do kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Prawa dołączyła w 2017 roku obejmując stanowisko Dziekana. W 2019 roku awansowała na stanowisko Prorektora, a następnie od 10 marca 2020 roku pełni w Wyższej Szkole Prawa funkcję Rektora. Naukowo interesuje się problematyką sharing economy oraz szkolnictwem wyższym.