dr Arnold Rzepecki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunkach: administracja (2006 r.) oraz prawo (2008 r.).
W czerwcu 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych o specjalności prawo konstytucyjne.
Dr Arnold Rzepecki praktykował zawodowo m.in. w jednej z renomowanych wrocławskich kancelarii notarialnych oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Od lutego 2010 r. pracuje w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmował stanowisko rzecznika prasowego. Obecnie wykonuje obowiązki orzecznicze, rozpatrując m.in. środki odwoławcze od orzeczeń wydanych wg właściwości tut. organu w l-szej instancji.
Wybrane publikacje:
Artykuł pt. „Problematyka wygaśnięcia Konkordatu zawartego między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską w dniu 10 lutego 1925 r., zeszyt V „Wrocławskich Studiów Erazmiańskich. Studia Erasmiana Wratislaviensia”, Wrocław 2011,
Artykuł pt. „Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym – zarys tematu”, strona WWW Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prywatnie dr Arnold Rzepecki jest żonaty, a swoje zainteresowania realizuje poprzez jeździectwo konne (brązowa odznaka jeździecka) oraz grę na pianinie.