Beata Madej

dr Beata Madej

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2018 roku w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego  na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie wyróżnionej dysertacji pt. Decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia mienia komunalnego z mocy prawa.
Zainteresowania badawcze obejmują ochronę jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym oraz zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami. Autorka publikacji (w tym o charakterze monograficznym) z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz sądowej kontroli działalności administracji publicznej.
Stypendystka II edycji konkursu “Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, VIII edycji konkursu w ramach projektu “Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”.
Kierownik projektów badawczych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego w ramach grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców (2014-2018). Zawodowo związana z obsługą prawną w zakresie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.