dr Rafał Rybicki

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Przez szereg lat pracował w renomowanej wrocławskiej kancelarii prawnej zajmującej się prawem cywilnym i ubezpieczeniowym. Współtwórca pierwszego polskiego sądu arbitrażowego online. Obecnie manager w dziale prawnym dużej, międzynarodowej instytucji finansowej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Grupy Polskiej International Law Association. Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i finansowego. Wieloletni nauczyciel akademicki i prelegent na konferencjach poświęconych prawu międzynarodowemu.