dr Tomasz Chłopecki

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W badaniach naukowych zajmuje się ewolucją systemów ochrony prawnej człowieka, notariatem, adwokaturą, prawem handlowym oraz cywilnym.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi i notarialnymi oraz spółkami Skarbu Państwa w zakresie nadzoru właścicielskiego.