Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Witam Was w roku akademickim 2017/2018, który jest dla Was kolejnym rokiem studiów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, a dla mnie początkiem pracy i pełnienia zaszczytnej funkcji rektora tej Uczelni.

Wspólnie tworzymy społeczność akademicką, która posiada prawa i obowiązki określone w ustawach i aktach prawa wewnętrznego. Klimat, w jakim będziemy je realizować wpłynie na budowanie autentycznych więzi i poczucie przynależności do owej wspólnoty.

Sukcesy Uczelni to sukcesy Jej studentów, których miarą będą Wasze kariery zawodowe, rozumiane jako realizacja osobistych aspiracji. Zadaniem pracowników Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu jest stworzenie Wam takiej szansy, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy, a zadaniem Waszym mądre wykorzystanie tej szansy. Bowiem studia to nie tylko okres zdobywania wiedzy i kompetencji społecznych, ale i godzenie obowiązków studenckich z innymi zadaniami m.in. działalnością w Samorządzie Studenckim, kole naukowym, ruchu sportowym. To także okres niepowtarzalnej młodości, życia towarzyskiego, zawiązywania trwałych przyjaźni, uczestnictwa w kulturze. Studiujecie we Wrocławiu – „mieście spotkań” – życzę Wam abyście w rozpoczynającym się roku akademickim mieli wiele spotkań wzbogaconych intelektualnie i osobiście, a rok ten był dobry, pomyślny i szczęśliwy.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit

Rektor
prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic