nzb

Dzień Otwarty Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

W środę 19 kwietnia 2017 r., Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, zorganizował w naszej Uczelni w ramach swoich Dni Otwartych stoisko informacyjne, dotyczące Systemu Wymiany Informacji Związku Banków Polskich (m.in. informacje o systemie Dokumenty Zastrzeżone, chroniącym nas przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami finansowymi, jeden numer do zastrzegania kart itp.), szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w życiu i biznesie, roli informacji gospodarczej w rozwoju biznesu. Studenci mogli dowiedzieć się co to jest pozytywna historia kredytowa i jak może być nam pomocna, a także jak działa System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON zajmujący się tematyką związaną z wyceną nieruchomości i funkcjonowaniem rynku nieruchomości w Polsce.Wiele osób spośród naszych studentów i odwiedzających w tym czasie naszą Uczelnię skorzystało z tej oferty, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Nieustająco zachęcamy i serdecznie zapraszamy do odwiedzania stanowisk informacyjnych Programu NZB organizowanych w przyszłości.