PROGRAM:

10:00 – Prezentacja Uczelni

  • Powitanie – Rektor Uczelni prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic– opowie o uczelni, misji, korzyściach studiowania w Wyższej Szkole Prawa
  • Prezentacja kierunku Prawo – radca prawny dr Marcin Rudnicki
  • Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: Kryminologia i kryminalistyka oraz Cyberprzestępczość – mł. asp. mgr Aleksandra Freus
  • Akademickie Biuro Karier – mgr Natalia Duda – praktyczny wymiar studiowania, praktyki i staże oferowane przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu
  • Prezentacja Kół Naukowych działających w Wyższej Szkole Prawa – przewodnicząca Koła Naukowego Pactum Pani Agnieszka Liskowicz oraz przewodnicząca Koła Nauk Penalnych Liberum Pani Ewa Czajka

11:15 – zwiedzanie Uczelni, rozmowa ze studentami, wykładowcami

11:45 – przerwa kawowa

12:00 – Warsztaty/wykłady tematyczne

  • Formy zatrudnienia w Policji. – mł. asp. mgr Aleksandra Freus – sala 101, I piętro
  • Identyfikacja Indywidualna. Ślad linii papilarnych – od śladu do sprawcy. – zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski – AULA, parter uczelni
  • Zarys wykładni prawa – a więc słów kilka o tym, jak zmienia się znaczenie słów. – radca prawny dr Marcin Rudnicki – sala 201, II piętro
  • Psychologia zeznań świadków w procesie karnym. – adwokat dr Magdalena Kornak – sala 209, II piętro

13:00 – Zakończenie – Magdalena Bagińska

POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Mł. asp. Aleksandra Freus, magister biologii stosowanej, dyplom uzyskany na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z Policją związana od 2008 roku. Ukończyła kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Pile, w dalszej kolejności kurs specjalistyczny w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie związany z przestępczością nieletnich oraz kurs specjalistyczny „Taktyki i techniki przesłuchań” w Wyższej Szkole Policji w Pile.
Służba w Policji obejmuje: Ogniwo Patrolowe, Wydział Dochodzeniowo -Śledczy, Zespół ds Nieletnich. Aktualnie detektyw Wydziału Kryminalnego. Ponadto przewodnicząca NSZZP tj. Niezależnych Związków Zawodowych Policji na terenie jednostki. Aktywnie działa w zakresie dbania o interesy Policjantów w zakresie bezpieczeństwa służby, pomocy socjalnej itd. Od 2019 roku pełnomocnik rzecznika prasowego na terenie jednostki pełnienia służby.

Zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski, od 23 lat policjant w stopniu podkomisarza. Obecnie zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wcześniej służba prewencyjna, oraz 17 lat służby jako technik kryminalistyki, dodatkowo kursy i szkolenia resortowe.
Studia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wykształcenie zawodowe fotograf.
Zainteresowania Zastępcy naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej to fotografia, wideo, kryminalistyka, strzelectwo.

Radca prawny dr Marcin Rudnicki absolwent kierunków administracja i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor nauk prawnych. Wyróżnioną rozprawę doktorską,
zatytułowaną „Ochrona jednostki w świetle zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego” przygotował w Zakładzie Postępowania Administracyjnego
i Sądownictwa Administracyjnego WPAiE UWr. Autor licznych publikacji oraz wystąpień z zakresu procedury administracyjnej i prawa cywilnego.
Karierę zawodową zaczynał w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Następnie pracował jako asystent
sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz przez niespełna pięć lat w Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Adwokat dr Magdalena Kornak, od stycznia 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, aplikacja adwokacka ukończona uzyskaniem tytułu zawodowego w styczniu 2016 r.
Od marca 2016 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Doktor nauk prawnych, tytuł naukowy uzyskany w czerwcu 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskiem na Wydziale Prawa w Katedrze Kryminalistyki, praca doktorska pt. Dowód z zeznań małoletniego świadka w procesie karnym napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kegla. W Wyższej Szkole Prawa pracuje od stycznia 2013 r. na stanowisku adiunkta. Pani Doktor jest opiekunem Koła Nauk Penalnych Liberum.
W badaniach naukowych zajmuje się problematyką osobowych źródeł dowodowych i taktyką uzyskiwania od nich wyjaśnień i zeznań, a nadto zasadnością i efektywnością stosowania środków przymusu w postępowaniu karnym.
Pasjonatka thrillerów psychologicznych, muzyki rockowej oraz sportów zimowych.