PROGRAM:

10:00 – Prezentacja Uczelni

  • Powitanie – Rektor Uczelni prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic– opowie o uczelni, misji, korzyściach studiowania w Wyższej Szkole Prawa
  • Prezentacja kierunku Prawo – radca prawny dr Marcin Rudnicki
  • Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: Kryminologia i kryminalistyka oraz Cyberprzestępczość – mł. asp. mgr Aleksandra Freus
  • Akademickie Biuro Karier – mgr Natalia Duda – praktyczny wymiar studiowania, praktyki i staże oferowane przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu
  • Prezentacja Kół Naukowych działających w Wyższej Szkole Prawa – przewodnicząca Koła Naukowego Pactum Pani Agnieszka Liskowicz oraz przewodnicząca Koła Nauk Penalnych Liberum Pani Ewa Czajka

11:15 – zwiedzanie Uczelni, rozmowa ze studentami, wykładowcami

11:45 – przerwa kawowa

12:00 – Warsztaty/wykłady tematyczne

  • Formy zatrudnienia w Policji. – mł. asp. mgr Aleksandra Freus – sala 101, I piętro
  • Identyfikacja Indywidualna. Ślad linii papilarnych – od śladu do sprawcy. – zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski – AULA, parter uczelni
  • Zarys wykładni prawa – a więc słów kilka o tym, jak zmienia się znaczenie słów. – radca prawny dr Marcin Rudnicki – sala 201, II piętro
  • Psychologia zeznań świadków w procesie karnym. – adwokat dr Magdalena Kornak – sala 209, II piętro

13:00 – Zakończenie – Magdalena Bagińska

POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW

Ola Freus www

Mł. asp. Aleksandra Freus, magister biologii stosowanej, dyplom uzyskany na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z Policją związana od 2008 roku. Ukończyła kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Pile, w dalszej kolejności kurs specjalistyczny w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie związany z przestępczością nieletnich oraz kurs specjalistyczny „Taktyki i techniki przesłuchań” w Wyższej Szkole Policji w Pile.
Służba w Policji obejmuje: Ogniwo Patrolowe, Wydział Dochodzeniowo -Śledczy, Zespół ds Nieletnich. Aktualnie detektyw Wydziału Kryminalnego. Ponadto przewodnicząca NSZZP tj. Niezależnych Związków Zawodowych Policji na terenie jednostki. Aktywnie działa w zakresie dbania o interesy Policjantów w zakresie bezpieczeństwa służby, pomocy socjalnej itd. Od 2019 roku pełnomocnik rzecznika prasowego na terenie jednostki pełnienia służby.

Szachnowski www

Zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski, od 23 lat policjant w stopniu podkomisarza. Obecnie zastępca naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wcześniej służba prewencyjna, oraz 17 lat służby jako technik kryminalistyki, dodatkowo kursy i szkolenia resortowe.
Studia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wykształcenie zawodowe fotograf.
Zainteresowania Zastępcy naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej to fotografia, wideo, kryminalistyka, strzelectwo.

rudnicki foto

Radca prawny dr Marcin Rudnicki absolwent kierunków administracja i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor nauk prawnych. Wyróżnioną rozprawę doktorską,
zatytułowaną „Ochrona jednostki w świetle zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego” przygotował w Zakładzie Postępowania Administracyjnego
i Sądownictwa Administracyjnego WPAiE UWr. Autor licznych publikacji oraz wystąpień z zakresu procedury administracyjnej i prawa cywilnego.
Karierę zawodową zaczynał w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Następnie pracował jako asystent
sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz przez niespełna pięć lat w Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

S

Adwokat dr Magdalena Kornak, od stycznia 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, aplikacja adwokacka ukończona uzyskaniem tytułu zawodowego w styczniu 2016 r.
Od marca 2016 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Doktor nauk prawnych, tytuł naukowy uzyskany w czerwcu 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskiem na Wydziale Prawa w Katedrze Kryminalistyki, praca doktorska pt. Dowód z zeznań małoletniego świadka w procesie karnym napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kegla. W Wyższej Szkole Prawa pracuje od stycznia 2013 r. na stanowisku adiunkta. Pani Doktor jest opiekunem Koła Nauk Penalnych Liberum.
W badaniach naukowych zajmuje się problematyką osobowych źródeł dowodowych i taktyką uzyskiwania od nich wyjaśnień i zeznań, a nadto zasadnością i efektywnością stosowania środków przymusu w postępowaniu karnym.
Pasjonatka thrillerów psychologicznych, muzyki rockowej oraz sportów zimowych.