EGZAMIN TOLES FOUNDATION

na-strone

Szanowni Państwo,

Informuję, iż kolejna sesja egzaminu TOLES FOUNDATION odbędzie się w dniu 23 marca 2017,  

o godz. 17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Opłatę za egzamin TOLES Foundation w wysokości 460 zł (słownie czterysta sześćdziesiąt złotych) należy uiścić z góry,

najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 r. na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Prawa:

numer 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A.,

z dopiskiem – imię i nazwisko, egzamin TOLES FOUNDATION, sesja 23 marzec 2017.

Więcej informacji na temat egzaminu można uzyskać pod adresem: agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem,

Agnieszka Madej