freelance graphic designer london toles logo thumbnail

Informujemy, że do 19 lutego trwają zapisy na egzamin TOLES FOUNDATION.

Egzamin odbędzie się w dniu 19 marca 2020, w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12 w godzinach popołudniowych.

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION dla studentów WSP wynosi 460 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić z góry, najpóźniej do dnia 19 lutego 2020 na rachunek bankowy szkoły:
72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A.,
z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION w dniu 19 marca 2020.
Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Zapisy i informacje:

Agnieszka Madej
agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl
tel. 605 540 698