Kolejna sesja egzaminu TOLES już 24 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że kolejna sesja egzaminacyjna TOLES FOUNDATION oraz TOLES HIGHER przewidziana jest na 24 marca 2022. Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są do 20 lutego 2022. Egzamin przeprowadzony będzie już według nowej formuły, ale jeszcze w formie papierowej w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12 w godzinach popołudniowych. 

Więcej informacji na temat nowej formuły egzaminu TOLES, więcej informacji: www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/toles-2/egzamin/

Cena egzaminu wynosi: 

Dla studentów WSP: 

TOLES FOUNDATION – 460 zł 

TOLES HIGHER – 550 zł  

Dla osób z zewnątrz: 

TOLES FOUNDATION – 520 zł 

TOLES HIGHER – 620 zł

Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 10 osób. 

W celu zgłoszenia się na egzamin należy uiścić opłatę za egzamin najpóźniej do 20 lutego 2022 r. na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A.,  z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER w dniu 24 marca 2022 oraz przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty. Przypominam również, że egzamin TOLES można zdawać wielokrotnie w celu uzyskania coraz lepszych wyników. 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem TOLES:

Agnieszka Madej 

Koordynator TOLES 

tel. 605 540 698

mail: international@prawowroclaw.edu.pl