Opłaty na kierunku Ekspertyzy sądowe

dla kandydatów rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020